Skip to main content

Zdanie egzaminu na prawo jazdy nie zależy jedynie od umiejętności osoby zdającej, często to wynik zdarzenia na drodze, na które osoba egzaminowana nie ma wpływu. Nie każdy jednak wie, że od decyzji egzaminatora można się odwołać. Jak zatem to zrobić?

 Możesz złożyć skargę na przebieg egzaminu

Niepowodzenia egzaminacyjne zdarzają się zarówno na placu manewrowym WORD jak i w ruchu miejskim. Oto podstawowe zasady złożenia odwołania od wyniku egzaminu:

  1. Odwołanie powinno zostać złożone do dyrektora WORD w którym zdawany był egzamin na prawo jazdy – osobiście lub listem poleconym.
  2. Do odwołania należy dołączyć materiał z zarejestrowanym obrazem i dźwiękiem z egzaminu. Materiał taki jest przechowywany w ośrodku egzaminowania przez 14 dni od daty egzaminu na prawo jazdy. Materiał może obejrzeć zarówno osoba egzaminowana jak też osoba upoważniona (pełnomocnik)
  3. Odwołanie powinno zawierać szczegółowy opis egzaminu wraz z zakwestionowaną sytuacją  egzaminacyjną, powinno też zawierać uzasadnienie dlaczego nie zgadzasz się z wynikiem egzaminu.

Nowe zasady oceny na egzaminie: Jak oceniają egzaminatorzy?

Pozytywnie rozpatrzone odwołanie od wyniku egzaminu daje możliwość ponownego podejścia do egzaminu na koszt ośrodka egzaminowania.

Czytaj: kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy?

Oczywiście złożenie odwołania przy rażącym, wyraźnym naruszeniu zasad egzaminowania poprzez popełnienie błędu dyskwalifikującego cię jako kierowcę – np wjechanie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – będzie bezzasadne.

Do pobrania

[wpdm_package id=’3157′]

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com