Skip to main content

Trudno jest w ramach szkolenia praktycznego przećwiczyć formowanie korytarza życia. Ten film pokazuje jak to zrobić. Oglądajcie

“Życie ma pierwszeństwo”

To kampania kampania edukacyjna skierowana do polskich kierowców, której celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad tworzenia korytarza życia.

Zasady tworzenia korytarza życia są proste. Jeśli jedziesz lewym pasem będą musisz zjechać w lewo. Pozostali kierowcy zjeżdżają na prawo, zgodnie z poniższym schematem.

Nowe przepisy wprowadzono po to, aby unikać takich sytuacji.

Przepisy

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca korytarz życia:

W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu:

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu;

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w sposób, o którym mowa w ust. 2. Kierujący pojazdem może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Nowe przepisy funkcjonują od 6 grudnia 2019

Korytarz życia – przepisy do pobrania

Będą zmiany w testach na prawo jazdy

Nowe regulacje prawne będą miały swoje odzwierciedlenie w bazie egzaminacyjnej. Testy na prawo jazdy mają zostać wkrótce poszerzone o zagadnienia dotyczące tworzenia korytarzy życia.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com