Skip to main content

Obecne przepisy zezwalają wprawdzie na prowadzenie pojazdów bez dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC, prawo jazdy jednak trzeba mieć przy sobie. Jaka kara grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Art . 95. Kodeksu Wykroczeń:

Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Dwa rodzaje kary

W praktyce kierującemu grożą dwa rodzaje kary:

  1. Za kierowanie pojazdem bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów mandat w wysokości 50 zł za brak każdego z wymaganych prawem dokumentów, nie więcej niż 250 zł.
  2. Za kierowanie pojazdem bez posiadania do tego uprawnień w ogóle – mandat 500 zł,  lub za kierowanie pojazdem w przypadku braku uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu 300 zł (np prowadzisz samochód ciężarowy posiadając uprawnienia kat. B. Tutaj jednak należy liczyć się z tym, że Twoja sprawa trafi do sądu, a ten może ukarać Cię grzywną w wysokości do 5 tyś zł.

Czy po zdanym egzaminie na prawo jazdy można prowadzić?

Mandat to nie wszystko

Prowadząc pojazd bez uprawnień narażasz się na dodatkowy koszt odholowania pojazdu na policyjny parking. Oczywiście możesz tego uniknąć jeśli podróżuje z Tobą osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia i jest trzeźwa.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com