Każdy będzie mógł obejrzeć swój film z egzaminu? Mamy odpowiedź ministerstwa

 

Film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Taką propozycję złożył Poseł Andrzej Kobylarz z Kukiz15. Pisaliśmy o tym tutaj: “Film z egzaminu na prawo jazdy będzie mógł obejrzeć każdy?

Kto ma dostęp do filmu z egzaminu?

Nie wszyscy. Zgodnie z przepisami § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Odpowiadający na zapytanie poselskie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz uważa że:

Ww. przepis rozporządzenia pozwala na obejrzenie filmu przez osobą egzaminowaną w każdym przypadku, nie tylko w przypadku złożenia skargi na jego przebieg, ale także w każdym innym przypadku po uzyskaniu upoważnienia od dyrektora WORD. W przypadku wielu WORD osoby egzaminowane mają nieskrępowany dostęp do oglądania nagrań z przebiegu egzaminu państwowego. W nielicznych przypadkach dyrektorzy WORD odmawiają dostępu do nagrań osobom zainteresowanym.

Podsumowując należy wskazać, że przedstawiona powyżej konstrukcja przepisów została przygotowana celowo tak aby nagranie części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy stanowiło dowód w przypadku wątpliwości co do rzetelności, czy zgodności z prawem przeprowadzanego egzaminu na prawo jazdy. Nie jest wskazane, aby wszystkie nagrania z egzaminów państwowych na prawo jazdy były dostępne dla wszystkich bez ograniczenia. Sytuacja taka spowoduje, ze każde nagranie będzie dostępne w sieci Internet, a niedoświadczeni i rozgoryczeni kandydaci na kierowców będą wylewać żale (słusznie lub nie) na poszczególnych egzaminatorów czy WORD – y szargając niejednokrotnie ich reputację.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Ministerstwa Infrastruktury obecne rozwiązanie prawne jest optymalne zarówno z punktu widzenia osób egzaminowanych, jak i egzaminatorów, dlatego też resort nie planuje podejmowania działań legislacyjnych zmierzających do szerszego udostępnienia nagrań osobom egzaminowanym.

Odpowiedź na interpelację nr 19746 w sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz

Film z egzaminu na prawo jazdy będzie mógł obejrzeć każdy?

Czytaj też