Kiedy można parkować na chodniku?

 

Parkowanie na chodniku nie znajduje się w zestawieniu najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy, jednak jego zasady warto znać. Kiedy można zaparkować na chodniku i jak prawidłowo wykonać ten manewr?

Czy na chodniku można zaparkować tyłem?

View Results

Loading ... Loading ...

Zgodnie z art. 47. ustawy prawo o ruchu drogowym parkowanie na chodniku możesz wykonać jedynie pojazdem o dmc nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

 1. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im
  ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.
 2. Koła jednego boku pojazdu znajdują się na chodniku, a drugiego boku na jezdni-z zachowaniem zasady wyrażonej w pkt 1.
 3. Koła przedniej osi pojazdu znajdują się na chodniku, a tylnej na jezdni-z zachowaniem zasady wyrażonej w pkt 1.
 4. Zaparkowany w całości pojazd znajduje się przy krawędzi jezdni. W ten sposób możesz zaparkować tyłem lub do krawędzi jezdni, ale
  1. Jak najbliżej krawędzi jezdni, oraz
  2. Przestrzegając zasadę wyrażoną w pkt 1.
 5. Na odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się
testy na prawo jazdy
Parkowanie na chodniku w testach na prawo jazdy. Źródło grafiki ZdamyTo.com

Nie możesz parkować na chodniku

 1. Kołami tylnej osi pojazdu.
 2. Na odcinku drogi objętym zakazem wyprzedzania.
 3. Na środku chodnika lub dala od krawędzi jezdni.
 4. Pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t.
e-kurs zdamyto.com
Zasady parkowania na chodniku – e-kurs ZdamyTo.com

Zakaz zatrzymywania i postoju dotyczy także chodnika

Pamiętaj, że zakazy wyrażone znakami B-35 testy na prawo jazdy parkowanie na chodnikulub B-36 testy na prawo jazdy parkowanie na chodniku dotyczą nie tylko jezdni, ale również chodnika, nawet wtedy, gdy istnieją na chodniku istnieją warunki do parkowania czterema kołami. Wynika to z art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, określającym chodnik jako część drogi:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla  rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

…a wspomniane wyżej znaki zakazu odnoszą się do drogi.

Na chodniku nie będzie można parkować. Wcale?

Czytaj też