Kiedy można wyprzedzić z prawej strony?

 

Wyprzedzanie z prawej strony to możliwość, ale czasem wręcz konieczność. W niektórych sytuacjach drogowych przepisy prawa drogowego wręcz nakazują wyprzedzanie z prawej strony, zabraniając wykonania tego manewru z lewej.

Przed rozpoczęciem wyprzedzania muszą zostać spełnione wszystkie warunki, o których mówi ustawa prawo o ruchu drogowym. Niespełnienie któregokolwiek z nich zabrania Ci wykonania tego manewru:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

testy na prawo jazdy
Wyprzedzanie w testach na prawo jazdy. Grafika: testy na prawo jazdy ZdamyTo.com

Z prawej strony możesz wyprzedzić:

  1. Na jezdni jednokierunkowej;
  2. Na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

…pod warunkiem, spełnienia podstawowych warunków koniecznych dla wykonania tego manewru , a wyprzedzanie takie nie odbywa się:

  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
  • na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
  • na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

Ponadto, z prawej strony musisz wyprzedzić:

  1. Pojazd szynowy, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
  2. Pojazd, lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo.

Z prawej strony możesz też wyprzedzić kierując rowerem, jeśli wyprzedzasz inne niż rower powoli jadące pojazdy.

Wyprzedzanie jest jednym z elementów egzaminu na prawo jazdy. Wszystkie zadania egzaminacyjne podczas egzaminu na prawo jazdy.

Czytaj też