Kiedy zostanie odebrane prawo jazdy ?

 

Egzamin na prawo jazdy jest dość stresujący, więc chyba nikt nie chce zdawać go powtórnie. Oto powody dla których prawo jazdy zostanie odebrane.

  • jazda pod wpływem alkoholu stwierdzona podczas kontroli drogowej, spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
  • jazda niebezpieczna, znaczące przekroczenia prędkości
  • przekroczenie określonej liczby punktów karnych: 20 dla młodych kierowców, 24 dla innych,
  • zniszczenie dokumentu utrudniające albo uniemożliwiające odczytanie danych
  • utrata ważności prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie o powstaniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem albo negatywny wynik badań psychologicznych
  • niewykonanie kontrolnego sprawdzianu kwalifikacji albo wymaganego badania lekarskiego.

Decyzję zatrzymaniu prawa jazdy lub cofnięciu uprawnień podejmują prokurator, sąd lub starosta

Policjant zatrzyma podczas kontroli drogowych prawa jazdy, które budzą podejrzenia co do legalności.

Czytaj też