Kierunkowskaz na rondzie: drugie orzeczenie sądu w Gliwicach

 

Precedensowy wyrok sądu w Gliwicach podzielił środowisko instruktorów i kierowców. Jest drugie orzeczenie sądu. Decyzja utrzymana jednak inaczej uzasadniona.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy negatywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy poprzez dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania wskazanego w pozycji 8 tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2012 r., poz. 995 ze zm.), dalej: rozporządzenie): przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy. Błędne wykonanie zadania, zdaniem egzaminatora, polegało na tym, że osoba egzaminowana dojeżdżając do ronda nie włączyła lewego kierunkowskazu.

Fragmenty orzeczenia Sądu w Gliwicach

Pozostaje pytanie, zasadnicze z punktu widzenia przedmiotowej sprawy, czy wjazd na skrzyżowanie z ruchem okrężnym jest jednocześnie manewrem polegającym na zmianie kierunku ruchu.

 

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i w ramach tej “szczególnej ostrożności” być może powinien sygnalizować wjazd na rondo w taki sposób, jak to to przedstawia egzaminator (skarżący). Obowiązek taki nie wynika jednak wyraźnie z przepisów prawa, jest on wynikiem interpretacji norm regulujących ruch drogowy przez doktrynę oraz prowadzących szkolenia przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy. Sąd nie kwestionuje tej interpretacji, stwierdza jedynie tyle, że nie może być ona podstawą oceny prawidłowości zadania wykonywanego przez osobę egzaminowaną.Poniżej link do drugiego orzeczenia WSA w Gliwicach, dotyczącego poruszania się po rondzie.

 

Dzień w którym pękło niebo, czyli orzeczenie sądu w sprawie kierunkowskazów na rondzie

Decyzja została sądu została utrzymana jednak odrobinę inaczej uzasadniona.

WSA w Gliwicach, Wyrok z dn 14.11.2016 II SA/Gl : 09/16

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C52F2E713F

Czytaj też