Kody w dowodzie rejestracyjnym

Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego: A — numer rejestracyjny pojazdu, B — data pierwszej rejestracji pojazdu, C — dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i...
Luty 24, 20160 DownloadsDownload