Skip to main content

Posłowie zainteresowali się testami na prawo jazdy. Jak wcześniej pisaliśmy, wystosowali oni zapytanie do Ministra. Mamy odpowiedź Ministerstwa.

Testy na prawo jazdy – posłowie pytają:

 1. Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?
 2. Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?
 3. Czy wśród pytań zweryfikowanych negatywnie pojawiły się takie, które kandydaci na kierowców otrzymywali wcześniej w swoich zestawach na egzaminie państwowym?

Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?

Łącznie cała baza egzaminacyjnych liczy 2661 pytań. Informacja ta była już dostępna wcześniej.

Ilość pytań na poszczególne kategorie prawa jazdy:

 • AM – 1179
 • A1 – 1283
 • A2 – 1282
 • A, 1286
 • B1 – 1286
 • B – 1865
 • C1 – 1336
 • C – 1350
 • D1 – 1330
 • D – 1339
 • T – 1239
 • pozwolenie na kierowanie tramwajem – 452

Odpowiadający na pytania posłów podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit zwraca jednak uwagę:

Należy zauważyć, że większość pytań egzaminacyjnych może być zadana podczas egzaminu dla różnych kategorii prawa jazdy

Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?

W 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przekazała do ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 2894 pytania egzaminacyjne stosowane na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Komisja weryfikacyjna przeprowadziła weryfikację przekazanych pytań egzaminacyjnych i zarekomendowała do zatwierdzenia 2661 pytań. Oznacza to, że 233 pytania egzaminacyjne uzyskały negatywną opinię komisji.

Ministerstwo zwraca uwagę na to, że żadne z negatywnie zaopiniowanych pytań nie zostało odrzucone ze względów na błędy merytoryczne w pytaniu.

Zadaniem komisji oprócz weryfikacji błędów merytorycznych było także wyeliminowanie pytań mogących w przyszłości wzbudzać potencjalne wątpliwości, pytań niewłaściwie sformułowanych pod względem językowym, pytań zbyt zawiłych, pytań zawierających mało czytelne filmy czy obrazy oraz pytań, których zakres tematyczny mieścił się w przepisach ustawy, ale wiedza nim sprawdzana nie miała istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. To miało miejsce w przypadku ww. 233 pytań.

Czy wśród pytań zweryfikowanych negatywnie pojawiły się takie, które kandydaci na kierowców otrzymywali wcześniej w swoich zestawach na egzaminie państwowym?

Przekazana przez PWPW S.A. baza pytań egzaminacyjnych była stosowana na egzaminie państwowym na prawo jazdy do maja 2015 r., a pytania, które nie uzyskały pozytywnej opinii komisji do tego czasu były losowane kandydatom na kierowców.

Odpowiedź na zapytanie nr 855 w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

Testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com