Skip to main content

Dziś cena kursu na prawo jazdy w rozsądnej szkole przekracza 1000 zł, są jednak ośrodki szkolenia, które kurs na prawo jazdy są skłonne zorganizować za 850 zł, a nawet mniej.

Cena kursu nauki jazdy nie zmienia się praktycznie od wielu lat. Teraz sytuacja może ulec zmianie, a to za sprawą projektu zmian do ustawy o kierujących pojazdami.

Ceny minimalne

Projekt zmian ustawy o kierujących pojazdami przewiduje min wprowadzenie stawek minimalnych za godzinę szkolenia w OSK. Trudno przewidzieć jak określona byłaby cena 1 godziny szkolenia, trudno jednak przypuszczać, aby ministerstwo określiło cenę na poziomie 20 czy 30 zł. Ceny maksymalne zaś określane miałyby być dla  szkoleń instruktorskich oraz warsztatów doskonalenia zawodowego.

Instruktor na egzaminie

Całkiem poważnie myśli się o wprowadzeniu obowiązkowego uczestnictwa w egzaminie państwowym instruktora prowadzącego. Pomysł nie jest taki nowy, mówiło się o nim bowiem już wcześniej. Wprawdzie obecność instruktora na egzaminie to żadna nowość. Od lat przyszły kierowca może złożyć stosowny wniosek o udział instruktora na swoim egzaminie państwowym w ośrodku szkolenia kierowców. Koszt takiego egzaminu nie zmienia się, a odpłatność za obecność instruktora na egzaminie zależy od nauki jazdy, najczęściej kursanci nie muszą ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Jednak proponowane zmiany możliwość zmieniają w… obowiązek. Oczywistym jest więc podniesienie kosztu szkolenia o kwotę którą trudno dziś oszacować. Za czas spędzony w WORD nauka jazdy będzie przecież musiała instruktorowi zapłacić, sam instruktor zaś nie będzie mógł wykonywać szkolenia w trakcie trwania egzaminu, a taki stan rzeczy zmusić może szkoły do zwiększania zatrudnienia, co będzie dodatkowym kosztem. Czas jaki instruktor musi poświęcić na towarzyszenie swojemu kursantowi może przekroczyć nawet 4 godziny, wiec aby zrekompensować mu stratę właściciel nauki jazdy będzie musiał mu zapłacić. Oczywiście nie ze swojej kieszeni…

Jednak to nie wszystkie proponowane zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców.

Teoria ważna rok

Dziś raz zdanego egzaminu teoretycznego nie trzeba powtarzać. Proponowane zmiany wprowadzają roczny okres ważności tego egzaminu.  Wcześniej zdane testy na prawo jazdy ważne były 6 miesięcy.

Utajniona baza pytań

Dziś cała baza pytań stosowanych w testach na prawo jazdy jest jawna. Niestety ma się to zmienić. Wmyśl proponowanych zmian baza pytań nie będzie już informacją publiczną, a publikowane miałyby być jedynie pytania przykładowe.

Koniec z e-nauczaniem

Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami zakłada też rezygnację ze szkolenia drogą e-learningu, pomimo tego, że taki tryb nauczania coraz częściej stosowany jest w innych gałęziach szeroko pojętej edukacji.

Zmian ma być dużo więcej

Inne zmiany niesione na fali nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (niektóre):

  • obowiązkowe uczestnictwo instruktora na egzaminie. Niestety nic nie wiemy o tym, czy pomysł dotyczący zwracania części kosztów egzaminu poprawkowego kursanta został utrzymany
  • możliwość szkolenia osób z uprawnieniami – OSK. Dziś takie osoby mogą szkolić się jedynie w ODTJ
  • wprowadzenie „kursu rozszerzonego” w OSK, czyli odbywanie jazd z osobą towarzyszącą, pod nadzorem OSK,
  • możliwość ustalania stawek minimalnych za godzinę szkolenia – drogą rozporządzenia
  • zlikwidowanie tzw „Super OSK”
  • powołanie Biura do spraw Szkolenia i Egzaminowania działającego przy… wojewodzie. Marszałkowie straciliby swoje dzisiejsze kompetencje
  • przywrócenie minimalnego poziomu wykształcenia dla instruktorów (średnie) i egzaminatorów (wyższe)
  • plac i przynajmniej jeden pojazd dla danej kategorii uprawnień użytkowany wyłącznie przez OSK (koniec dzierżawą placu i leasingiem aut?)

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com