Koniec z darmowym wynajmem placu w WORD Zamość

 

Po objęciu stanowiska nowy dyrektor WORD Zamość podniósł szlabany wjazdowe zezwalając naukom jazdy na nieodpłatne korzystanie z placu Ośrodka. Teraz za skorzystanie z niego trzeba będzie zapłacić.

Od 1 listopada – bo wówczas wchodzą w życie nowe zasady – będzie można wynająć nie tylko poszczególne tory jazdy, ale i cały plac manewrowy. Nauki jazdy będą mogły też skorzystać z miesięcznego abonamentu.

Ile to będzie kosztować?

Zgodnie z regulaminem najmu cena opłat będzie kształtować się następująco:

  • 20 zł za każde rozpoczęte 30 min jazdy dla jednego toru jazdy dla kat B , B+E , C , C+E, D, T – jazdy indywidualne.
  • 100 zł za jednorazowe wynajęcie całego placu egzaminacyjnego w godz.16.00 – 18.00.
  • 200 – Abonament miesięczny zakupiony przez OSK na dany miesiąc.

Zasady najmu placu WORD Zamość

Plac lub tor egzaminacyjny jest udostępniany szkołom według następujących zasad:

  • Jazda może odbywać się wyłącznie pojazdem OSK, który jest odpowiedni dla kategorii w ramach której przeprowadzana jest jazda, posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i ważny przegląd techniczny, pod nadzorem instruktora nauki jazdy.
  • Instruktor nauki jazdy nie może w ciągu pełnego bloku 30 minut nadzorować jazdy więcej niż jednej osoby.
  • W czasie wykorzystania jednego pełnego bloku czasowego danej kategorii prawa jazdy, z toru manewrowego może korzystać wyłącznie jedna osoba pod nadzorem instruktora.
  • Najemca powinien posiadać przy sobie do wglądu potwierdzenie najmu wydane przez WORD zgodnie z treścią § 2 pkt. 4 regulaminu).

Pobierz:

 

Czytaj też