Koronawius: Egzamin możesz odwołać na trzy sposoby. Jazdy też odpuść jeśli kiepsko się czujesz

 

Hasło „kaszel” daje możliwość zrezygnowania ze zdawania egzaminu na prawo jazdy. I warto z tego przywileju skorzystać w trosce o zdrowie nas wszystkich.

–>Sprawdź gdzie egzaminy na prawo jazdy są wstrzymane 

W całym kraju ośrodki ruchu drogowego odwołują egzaminy na prawo jazdy lub wstrzymują pracę biur obsługi klienta. Tam gdzie egzaminy można jeszcze zdawać, dyrektorzy Ośrodków dają osobom o złym stanie zdrowia możliwość nieprzystąpienia do egzaminu odwołując go niemal w ostatniej chwili.

Masz trzy opcje

W tej wyjątkowej sytuacji mamy tak naprawdę trzy opcje:
1. Ośrodek odwołuje egzaminy na prawo jazdy – więc sprawa rozwiązuje się sama.
2. Nie przystępujesz do egzaminu korzystając z możliwości jaką daje komunikat dyrektora ośrodka ruchu drogowego dotyczącego możliwości wcześniejszej rezygnacji z terminu egzaminu na prawo jazdy.
3. Przystępujesz do egzaminu narażając swoje i cudze zdrowe – czego nie polecamy. Pamiętaj, że koronawirus SARS-Cov-2 może dać objawy chorobowe nawet po 11 dniach (dokładnie 10,5 dnia jak twierdzą specjaliści) od chwili zarażenia się. Więc całkiem prawdopodobne jest, że albo sam/a jesteś chory/a i zarażasz innych, albo przed Tobą zdawał już ktoś, kto jest nosicielem wirusa.

Czwarta opcja dodatkowa

Niezależnie od komunikatu dyrektora Ośrodka dotyczącego możliwości wcześniejszej rezygnacji z terminu egzaminu na prawo jazdy, należy powołać się na § 11 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

5. Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.
(…)
6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.

Dezynfekcja w WORD Kalisz

Na uwagę i pochwałę zasługuje postawa dyrektora WORD Kalisz. Dyrektor tej placówki nie dość, że poinformował o możliwości powołania się na zacytowany wyżej artykuł-wniosek do pobrania ze strony WORD- to jeszcze wdrożył rozsądne działania zapobiegawcze:
• na teranie ośrodka wyznaczono punkty dezynfekcji rąk specjalnym płynem bakteriobójczym;
• przed każdym egzaminem teoretycznym i praktycznym zobligowano służby porządkowe do dezynfekcji urządzeń sterujących pojazdem oraz stanowisk komputerowych.
Wniosek: Pobierz tutaj

Podobne działania podjęto w WORD Opole.

Czytaj też