Korytarze życia jeszcze w tym roku?

 

W testach na prawo jazdy powinny pojawić się pytania o korytarze życia-tego chce ministerstwo. to zagadnienie nie jest jednak uregulowane w kodeksie drogowym. Wbrew kalkulacjom KRBRD korytarze życia nie pojawią się pod koniec 2019 roku a… wcześniej, bo jeszcze w 2018 roku.

testy na prawo jazdy zdamyto
Testy na prawo jazdy – pytanie z pierwszej pomocy. Źródło: zdamyto.com

Ministerstwo infrastruktury ustami Andrzeja Adamczyka przyznało:

Chcemy, aby pytania dotyczące korytarzy życia znalazły się w puli pytań egzaminu na prawo jazdy

Przyznać ministrowi rację trzeba. Wielu dzisiejszych kierowców nie potrafi zachować się w odniesieniu do pojazdu uprzywilejowanego, a już sam syreny wywołuje u nich paraliż, panikę, i mimowolne wciskanie pedału hamulca (w podłogę), a przecież umożliwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu nie oznacza zawsze konieczność zatrzymania się. Czasem po prostu wystarczy zjechać mu z drogi, zwolnić czy zjechać do prawej krawędzi jezdni.

Poseł interpeluje

 

Korytarze życia jeszcze w 2018 roku

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską Posła Marka Wójcika. Ten zapytał ministra infrastruktury:

  1. Na jakim etapie znajdują się prace nad przepisami wprowadzającymi sankcje dla kierowców blokujących lub wykorzystujących w prywatnych celach „korytarze życia”?

  2. Jakie rozwiązania prawne lub edukacyjne proponuje ministerstwo w celu zapobiegania blokowania lub wykorzystywania w prywatnych celach „korytarzy życia”, przez kierowców?

  3. Dlaczego przepisom wprowadzającym sankcje dla kierowców blokujących lub wykorzystujących w prywatnych celach „korytarze życia” nie nadano trybu pilnego?

  4. Proszę o uzasadnienie wskazanych przez Krajową Radę Ruchu Drogowego terminów prac nad przepisami zwalczającymi kierowców blokujących służbom ratowniczym dojazd na miejsce wypadku.

Ministerstwo odpowiada:

Ministerstwo Infrastruktury i działający w jego strukturze Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzą działania w celu opracowania i wdrożenia koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. W przyjętym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 5 kwietnia 2018 r. Programie Realizacyjnym na lata 2018-2019 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, wprowadzono zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu”. Jest ono obecnie w trakcie realizacji – dokonywany jest przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wynikiem ww. analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Interpelacja nr 26893 do ministra infrastruktury w sprawie korytarzy życia

Odpowiedź na interpelację nr 26893 w sprawie korytarzy życia

Czytaj też