Ministerstwo odwołuje egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów

Zmienił się  plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów.

W komunikacie umieszczonym w rządowym serwisie gov.pl czytamy:

W związku z zagrożeniem związanym z epidemią COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wynikającymi z tego zagrożenia zakazami i ograniczeniami, zmienia się Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się

o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem na rok 2020, zatwierdzony w dniu 26 marca 2020 r., w ten sposób, że odwołuje się sesje egzaminacyjne w:

  1. Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 22 – 24 maja 2020 r.;
  2. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, w dniach 5 – 7 czerwca 2020 r.

Wyznaczenie nowych terminów sesji egzaminacyjnych w ww. ośrodkach ruchu drogowego nastąpi w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu możliwości bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów weryfikacyjnych.

W pozostałym zakresie ww. Plan egzaminów pozostaje bez zmian.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/kiedy-rusza-egzaminy-na-prawo-jazdy-niektore-osrodki-juz-grzeja-silniki-i-czekaja-na-pozwolenie-na-start/

 

 

Co o tym sądzisz?