Skip to main content

Dzisiejszy model egzaminowania jest zbyt skomplikowany i za bardzo restrykcyjny dla kandydatów na kierowców. Resort infrastruktury chce aby było bardziej po ludzku.

To kolejny, tym razem biegunowo odmienny pomysł na zmiany w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy. Zaproponowany przez członka zespołu doradczego przy przy ministrze infrastruktury a jednocześnie egzaminatora WORD Lublin Dariusza Chyćko pomysł przeprowadzania corocznych egzaminów z teorii dla wszystkich kierujących wywołał ogromną burzę.  Powtarzany co roku egzamin teoretyczny miałby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Jak powiedział radiu TOK FM współautor zmian w ustawie o kierujących pojazdami Dariusz Chyćko z lubelskiego WORD:

Egzamin z teorii nie może być zdawany tylko raz i dożywotnio. Przepisy zbyt często się zmieniają, a przyszli kierowcy nie mają chęci czy czasu albo zapominają o tym, że trzeba na bieżąco śledzić zmiany tych przepisów. Od tego może zależeć ich życie.

Na odpowiedź ministerstwa nie trzeba było długo czekać – resort wystosował odpowiedni komunikat już po dwóch dniach, odcinając się od opublikowanych pomysłów.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zdementowano jednocześnie informację o tym, że w ministerstwie pracuje się nad pomysłem wprowadzenia obowiązkowych egzaminów teoretycznych dla posiadaczy praw jazdy:

(…)wbrew pojawiającym się w mediach informacjom, postulat wprowadzenia corocznych egzaminów teoretycznych dla osób, które już posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, nigdy nie znalazł się wśród propozycji zmian zgłaszanych przez zespół i nie był analizowany przez Kierownictwo MiB

Egzamin z teorii co roku, zmiany w testach na prawo jazdy

Zmiany będą na pewno

Ministerstwo uważa, że dzisiejszy model przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy za bardzo skomplikowany oraz restrykcyjny dla przyszłych kierowców.  Zadaniem zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowe na prawo jazdy, czyli tego samego, który pracował nad kontrowersyjnymi zmianami ma być wypracowanie takich zmian w przepisach, które spowodują poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców a także wpłyną przejrzystość procedur egzaminacyjnych.

Zmienić ma się system systemu oceny egzaminu na prawo jazdy – ocena kandydata na kierowcę ma być możliwie najbardziej obiektywna, przez ocenę całości umiejętności kandydata na kierowcę. Czyli jednak punktacja na egzaminie?

Jakie konkretnie zmiany będą wprowadzone? To jeszcze owiane jest mgłą tajemnicy…

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy: komunikat ministerstwa

testy na prawo jazdy

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com