Skip to main content

Ministerstwo Zdrowia daje zielone światło szkołom nauki jazdy. 

Resort zdrowia w piśmie skierowanym do właściciela Ośrodka Szkolenia Kierowców Akropol twierdzi, że:

nie istnieją przeszkody prawne do dalszego prowadzenia działalności (OSK dop. red.)

Instruktor pyta – ministerstwo odpowiada

Instruktor wspomnianej wyżej nauki jazdy chciał wiedzieć, czy są prawne przeciwwskazania do prowadzenia szkoleń odbywających się w ramach kursów nauki jazdy.  Resort zdrowia wymienia w swej odpowiedzi wszystkie “zakazane” działalności. Szkół nauki jazdy tam nie ma:

Mając na uwadze, że przedstawiona przez Pana działalność szkoleniowa nie znajduje się na wymienionej w rozporządzeniu liście działalności zabronionych należy wskazać, że nie istnieją przeszkody prawne do dalszego prowadzenia działalności.

Podstawowe działania zapobiegawcze dla kursantów, instruktorów i właścicieli OSK

WORD-y wznawiają działalność

Jak długo ważny jest kursy na prawo jazdy i egzamin teoretyczny? Czy trzeba je będzie powtarzać?

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com