Czy mogę zmienić naukę jazdy w trakcie kursu?

 

Naukę jazdy możesz zmienić w każdej chwili, na dowolnym etapie szkolenia. Nauka jazdy nie może przecież trzymać cię na siłę, jeśli instruktorzy zachowują się nieprofesjonalnie, czy masz inne zastrzeżenia do OSK.

testy na prawo jazdy

Kurs nauki jazdy i tak kosztuje Cię sporo nerwów, więc nie ma powodu do tego, aby dodatkowo szarpać się z nieuczciwym ośrodkiem szkolenia kierowców.

Do zmiany nauki jazdy masz prawo podczas trwania kursu i to w dowolnym jego momencie, bez żadnej straty pieniędzy czy odbytych godzin szkolenia.

Podczas wypisywania się z OSK:

  • kierownik ma obowiązek wydania Ci karty przeprowadzonych zajęć. Karta ma być wypełniona, podpisana i podkreślona w miejscu zakończenia zajęć w dotychczasowym OSK. Dalsze szkolenie odbywasz w nowym OSK z wykorzystaniem tej właśnie karty.
  • „stary” osk ma obowiązek uwolnienia Twojego PKK. Jeśli tego nie zrobi, Twój numer jest nadal przypisany do nauki jazdy z której rezygnujesz, i nie masz możliwości zapisania się do innego ośrodka szkolenia
  • OSK musi zwrócić Ci całą nadpłaconą i niewykorzystaną kwotę za kurs z którego rezygnujesz.
  • w nowym ośrodku szkolenia zapłacisz jedynie za brakujące do wyjeżdżenia godziny / wykłady. Nie musisz płacić za cały kurs.

OSK nie może

  • uzależniać uwolnienia Twojego PKK od np zdania egzaminu wewnętrznego,
  • odmówić Ci wydania karty zajęć,
  • odmówić uwolnienia PKK
  • wpisywać do karty zajęć zajęć, które nie odbyły się. Jeśli podpisujesz taki dokument dopuszczasz się poświadczenia nieprawdy w dokumentacji OSK, a to już poważna sprawa

Jeśli masz problem ze swoim OSK, kierownik czy pracownicy ośrodka utrudniają lub wręcz uniemożliwiają Ci wypisanie się z kursu, należy zwrócić się o pomoc do właściwego wydziału komunikacji. To właśnie tam funkcjonuje komórka zajmująca się wyłącznie ośrodkami szkolenia.

Czytaj też