Skip to main content

Naukę jazdy możesz zmienić w każdej chwili, na dowolnym etapie szkolenia. Nauka jazdy nie może przecież trzymać cię na siłę, jeśli instruktorzy zachowują się nieprofesjonalnie, czy masz inne zastrzeżenia do OSK.

Kurs nauki jazdy i tak kosztuje Cię sporo nerwów, więc nie ma powodu do tego, aby dodatkowo szarpać się z nieuczciwym ośrodkiem szkolenia kierowców.

Do zmiany nauki jazdy masz prawo podczas trwania kursu i to w dowolnym jego momencie, bez żadnej straty pieniędzy czy odbytych godzin szkolenia.

Podczas wypisywania się z OSK:

  • kierownik ma obowiązek wydania Ci karty przeprowadzonych zajęć. Karta ma być wypełniona, podpisana i podkreślona w miejscu zakończenia zajęć w dotychczasowym OSK. Dalsze szkolenie odbywasz w nowym OSK z wykorzystaniem tej właśnie karty.
  • “stary” osk ma obowiązek uwolnienia Twojego PKK. Jeśli tego nie zrobi, Twój numer jest nadal przypisany do nauki jazdy z której rezygnujesz, i nie masz możliwości zapisania się do innego ośrodka szkolenia
  • OSK musi zwrócić Ci całą nadpłaconą i niewykorzystaną kwotę za kurs z którego rezygnujesz.
  • w nowym ośrodku szkolenia zapłacisz jedynie za brakujące do wyjeżdżenia godziny / wykłady. Nie musisz płacić za cały kurs.

OSK nie może

  • uzależniać uwolnienia Twojego PKK od np zdania egzaminu wewnętrznego,
  • odmówić Ci wydania karty zajęć,
  • odmówić uwolnienia PKK
  • wpisywać do karty zajęć zajęć, które nie odbyły się. Jeśli podpisujesz taki dokument dopuszczasz się poświadczenia nieprawdy w dokumentacji OSK, a to już poważna sprawa

Jeśli masz problem ze swoim OSK, kierownik czy pracownicy ośrodka utrudniają lub wręcz uniemożliwiają Ci wypisanie się z kursu, należy zwrócić się o pomoc do właściwego wydziału komunikacji. To właśnie tam funkcjonuje komórka zajmująca się wyłącznie ośrodkami szkolenia.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com