Skip to main content

Najtrudniejsze pytania z testów na prawo jazdy. Publikujemy zestawienie kwietniowe. Żeby było sprawiedliwie – tym razem w zestawieniu znalazły się pytania dotyczące wszystkich kategorii uprawnień, chociaż większość dotyczy kategorii B prawa jazdy. No i jest ich więcej.

Jak uczyć się testów na prawo jazdy?

Przestrzegamy przed klepaniem w kółko egzaminów (czyli rozwiązywaniem “testów na prawo jazdy”). Skutkiem takiej “nauki” są błędy popełniane przy… najprostszych pytaniach, odnoszących się do podstaw prawa drogowego. O tym jak przygotować się do egzaminu teoretycznego i go zdać pisaliśmy tutaj.

Przyda się:

“Najtrudniejsze” pytania z testów na prawo jazdy. Kwiecień 2020

Poniższe zestawienie najtrudniejszych pytań powstało w oparciu o statystyki opracowane przez ZdamyTo.com.

Teraz możesz sobie pobrać e-book do kursu nauki jazdy

Jaka jest minimalna, określona przepisami, odległość pomiędzy jadącymi kolumnami motorowerów?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A

Odpowiedź: 200 m

Dlaczego? Bo tak mówi art. 32 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

55.4 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy na tak oznakowanej drodze wolno Ci poruszać się samochodem ciężarowym o nacisku osi pojedynczej wynoszącym 9 ton?

Dotyczy kategorii: C

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo widoczna tabliczka oznacza numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 ton. Tak mówi § 65 ust.1 pkt 2 rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

50 % błędnych odpowiedzi.

 

Ile wynosi maksymalna moc silnika elektrycznego motoroweru, którym możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A

Odpowiedź: 4 kW

Dlaczego? Bo maksymalna moc silnika elektrycznego motoroweru, którym możesz kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM wynosi 4kW. Tak mówi art. 2 pkt 46 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

50 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Tak.

Dlaczego? Ponieważ zakaz dotyczy pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych. Ty jedziesz samochodem osobowym i mimo, że masa całkowita Twojego pojazdu przekracza 2,5 t to wolno Ci skręcić w prawo.

49,7 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeżeli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, T

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo wjeżdżasz do strefy zamieszkania, gdzie parkowanie jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrania się postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

49,3 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji, parkując motocykl na drodze, masz obowiązek włączyć światła pozycyjne lub postojowe?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo przepisy w tej sytuacji nie nakazują włączania świateł pozycyjnych lub postojowych. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone.

49,2 % błędnych odpowiedzi.

 

Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo widoczny zakaz skrętu w prawo obowiązuje tylko na najbliższym skrzyżowaniu. “Zakaz skręcania w prawo” Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

48,8% błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, T

Odpowiedź: Tak.

Dlaczego? Bo możesz jednak zająć ten pas jeśli zamierzasz skręcić w prawo na skrzyżowaniu.

48,1% błędnych odpowiedzi.

 

Czy zabrania się cofania na drodze jednokierunkowej?

Dotyczy kategorii: B1, B

Odpowiedź: Nie

Dlaczego?  Przepisy ruchu drogowego nie zabraniają cofania na drodze jednokierunkowej.

46,6% błędnych odpowiedzi.

 

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo to to kierujący poprzedzającym pojazdem powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na pasie na który zamierza wjechać. Warto jednak mieć na uwadze, że ta sytuacja wymaga zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania do kierującego poprzedzającym pojazdem.

46,3% błędnych odpowiedzi.

 

Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo jedziesz drogą z pierwszeństwem i to pojazd nadjeżdżający od prawej musi Ci ustąpić pierwszeństwa. Zwróć uwagę (na samym początku tej sytuacji) na znak A-6 “Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach”.

45,9% błędnych odpowiedzi.

 

Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w przypadku jazdy nocą czyli od zmierzchu do świtu. Szczególną ostrożność należy zachować w ściśle określonych przez prawo o ruchu drogowym sytuacjach np: wyprzedzanie, włączenie się do ruchu. Musisz nauczyć się rozróżniać sytuacje w których należy zachować szczególną ostrożność, a kiedy wystarczy zwykła ostrożność. Oto wszystkie sytuacje w których należy zachować szczególną ostrożność.

45,1% błędnych odpowiedzi.

 

Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego?  Bo poza obszarem zabudowanym wyprzedzać od prawej strony wolno tylko na jezdni, gdzie są co najmniej 3 pasy ruchu w jednym kierunku. W tej sytuacji widoczne są tylko 2 pasy w jednym kierunku.

44,7% błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji podczas omijania pojazdów musisz zawsze zachować szczególną ostrożność?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Należy zachować ostrożność jednak przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w tym przypadku. Poczytaj kiedy należy zachować szczególną ostrożność.

44,2% błędnych odpowiedzi.

 

Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo definicja znaku nie precyzuje w którym kierunku jest drugi zakręt. Znak ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.

44% błędnych odpowiedzi.

 

Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem?

Dotyczy kategorii: B1, B.

Odpowiedź: 100 km/h.

Dlaczego? Bo widoczny znak oznacza, że wyjeżdżasz z obszaru zabudowanego. Droga, którą jedziesz ma dwie jezdnie. Prędkość dopuszczalna samochodu osobowego poza obszarem zabudowanym na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h.

43,3% błędnych odpowiedzi.

 

Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Tak

Dlaczego? Bo przepisy prawa drogowego nie zabraniają w tej sytuacji zatrzymania bezpośrednio za przejściem dla pieszych, a warunki regulujące zasady zatrzymania i postoju są tutaj spełnione. W tej sytuacji zatrzymanie za przejściem nie utrudnia nikomu ruchu ani nie powoduje jego zagrożenia. Nie ma też obawy, że twoje zatrzymanie zmusi innych do najeżdżania na linię podwójną ciągłą P-4. Przepisy zabraniają zatrzymania za przejściem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. Prawy pas jest tutaj przeznaczony do postoju.

43,3% błędnych odpowiedzi.

 

Czy masz prawo używać świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość 100 m?

Dotyczy kategorii: B1, B

Odpowiedź: Nie.

Dlaczego? Bo mgła ogranicza widoczność “tylko” na 100 m. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

42,5% błędnych odpowiedzi.

 

Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Tak.

Dlaczego?  Bo żadne przepisy polskiego kodeksu drogowego nie zabraniają zatrzymania pojazdu pod wiaduktem.

42,5% błędnych odpowiedzi.

 

Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

Dotyczy kategorii: AM, A2, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Odpowiedź: Nie

Dlaczego? Bo strefa ruchu to nie strefa zamieszkania! W strefie ruchu pieszych obowiązują takie same zasady jak na innych drogach i powinni poruszać się po chodnikach.

42,3% błędnych odpowiedzi.

 

Powodzenia na egzaminach 🙂

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com