Skip to main content

Jak szybko może motocyklista? To już zależy o jakiej porze, a także od od kategorii drogi. Są też inne ograniczenia obowiązujące tylko motocyklistów. Jakie? Oto wszystkie dopuszczalne prędkości dla motocyklistów:

Szybki test

Rozwiąż test składający się z pytań wchodzących w skład oficjalne puli egzaminacyjnej. To zaledwie kilka pytań o dopuszczalne prędkości dla motocyklistów. Pytania dostarczyło zdamyto.com. Tam też znajdziesz wszystkie pytania na kategorię A prawa jazdy.

Po skończonym teście kliknij “Widok pytań” aby poznać prawidłowe odpowiedzi i ich uzasadnienia

[WpProQuiz 9]

Jak szybko możesz jechać?

Przede wszystkim z prędkością bezpieczną. Przedstawione poniżej dopuszczalne prędkości określają jedynie prędkości maksymalne.

Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

Strefa zamieszkania 20 km/h
Holowanie 30 km/h obszar zabudowany
60 km/ h poza obszarem zabudowanym
Przewożenie dziecka do lat 7 40 km/h
Ciągnięcie przyczepy 50 km/h obszar zabudowany
70 km/h poza obszarem zabudowanym
80 km/h droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę
80 km/h droga ekspresowa jednojezdniowa
80 km/h droga ekspresowa dwujezdniowa
80 km/h na autostradzie
Teren zabudowany 50 km/h w godzinach od 5:00 do 23:00
60 km/h w godzinach od 23:00 do 5:00
Poza terenem zabudowanym 90 km/h
Droga dwujezdniowa dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu 100 km/h
Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h
Autostrada 140 km/h

W niektórych sytuacjach dopuszczalna na danym odcinku prędkość maksymalna nie będzie bezpieczna, jeśli panują np panują złe warunki atmosferyczne, jest noc i złe oświetlenie, albo twoja percepcja spadła. O prędkości bezpiecznej decydujesz sam biorąc pod uwagę także swoje umiejętności i doświadczenie.

Oczywiście zbyt niska prędkość nie tylko jest wykroczeniem ale jest po prostu niebezpieczna. Pomału jadący pojazd niepotrzebnie tamuje ruch zmuszając innych kierowców do wyprzedzania go, a taka sytuacja stanowi dodatkowe zagrożenie w ruchu drogowym – patrz art 12. pkt 2.

Inne ograniczenia prędkości

Organ zarządzający ruchem drogowym może za pomocą znaków drogowych zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także na drodze publicznej lub jej odcinku. Jest to podyktowane warunkami bezpieczeństwa panującymi w takim miejscu.

Znak B-33 ogranicza prędkość maksymalną do prędkości wyrażonej na znaku.

Tak wyrażone ograniczenie prędkości obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania, z wyjątkiem skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Znak ten może być wcześniej odwołany znakiem B-34 “koniec ograniczenia prędkości”, znakiem B-42 koniec zakazów lub zmieniony innym znakiem B-33, znakiem B-43 “strefa ograniczonej prędkości”, tablicą “obszar zabudowany” i “koniec obszaru zabudowanego” lub znakiem D-40 “strefa zamieszkania”.

Tabliczka T-23a umieszczona pod znakiem B-33 wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce, w tym przypadku motocykla

Prędkość to nie wszystko – liczy się technika

Szybko potrafi jechać każdy. Wystarczy przekręcić manetkę do absurdalnie dalekiego poziomu i już – mamy prędkość, ale otwieranie przepustnicy nie specjalnie skomplikowana czynność której uczyć nie trzeba nawet małpy. Warto i nawet trzeba doskonalić swoje umiejętności pod okiem fachowców – a tego szympansy już nie potrafią.

Gdzie szkolić się? Szkolenia dla motocyklistów organizuje Krakowska Szkoła Motocyklowa. Lokalnie zrzeszeni motocykliści i motocyklistki organizują też własne szkolenia. Tak robi lubelska grupa Moto Kobiece: facetom wstęp wzbroniony-mogą sobie jedynie popatrzeć.

Foto:  Moto KobieceMarcin Steć

Pytania z testów na prawo jazdy: zdamyto.com

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com