Nierówna droga czy próg zwalniający? Mylone znaki drogowe

 

Najtrudniejsze pytania w testach na prawo jazdy bywają trywialnie prostymi, a za nieznajomość znaków drogowych egzamin teoretyczny można po prostu oblać. 

Znaki które „się mylą”

Wprawdzie oba znaki oznaczają brak płaskości nawierzchni, że tak to roboczo nazwiemy, to powód tej płaskości bywa odmienny.

A-11: „nierówna droga”

Umieszcza się go przed odcinkami jezdni o dużych nierównościach, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy. W szczególności należy oznakować odcinki, na których są:
  • nierówności występujące na przejazdach kolejowych,
  • pofałdowania występujące na stromych zjazdach z mostów i wiaduktów oraz na tych obiektach,
  • niewielkie zapadnięcia się jezdni,
  • zawyżony (zaniżony) most lub przepust,
  • poprzeczny ściek lub garb,
  • wyboje,
  • poprzeczny uskok nawierzchni,
  • inne niż przełomy zniszczenia nawierzchni.
Na odcinku drogi w łuku, na skrzyżowaniu lub przy dużym spadku oznakowane są nawet niewielkie nierówności.
Przy ocenie nierówności wymagających oznakowania brany jest pod uwagę ogólny standard drogi; im wyższy jest standard, tym mniejsze nierówności są oznakowywane.

A-11a: „próg zwalniający”

znaki drogowe

Umieszcza się go przed zastosowanymi na jezdni progami zwalniającymi. Na odcinku drogi, na którym zastosowano progi zwalniające, prędkość powinna być ograniczona do wartości, przy której następuje łagodny przejazd przez próg zwalniający. Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości lub w strefie zamieszkania, a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znaków ograniczenia prędkości B-33 można nie stosować.

W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej oraz w strefie zamieszkania, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczym.

Ograniczenie prędkości obowiązuje tylko na progu zwalniającym?

Czytaj też