Niewidoczne znaki drogowe. Jak do nich stosować się ?

Bywa, że niektóre znaki drogowe są zasłonięte przez gałęzie drzew. Jak należy zachować się podczas egzaminu na prawo jazdy? Czy egzaminator może wymagać od Ciebie podporządkowania się do takiego znaku drogowego?

Zjawisko to nie jest groźne w momencie kiedy drzewa zasłaniają znaki informujące np. o drodze z pierwszeństwem przejazdu czy o parkingu. Sytuacja staje się niebezpieczna w momencie kiedy drzewa zasłaniają znaki informujące o przejściu dla pieszych czy zakazie zatrzymywania się.

Policja nie może ukarać kierowcy, który nie zauważył zasłoniętego np. przez gałęzie znaku.

Egzaminator nie może ukarać cię za to, że nie zauważyłeś stojącego w krzakach znaku

Znaki drogowe muszą spełniać określone warunki, które szczegółowo opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Jeśli znak drogowy nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu – masz prawo go nie zauważyć a przez to nie zastosować się do niego

Co o tym sądzisz?