Skip to main content

To już (niemal) pewne. Nowe przepisy wejdą za niecały rok. Będzie bezpieczniej drożej.

Chodzi o wprowadzenie odkładanych kilkukrotnie przepisów wnoszących ograniczenia dla młodych kierowców. Na czym mają polegać?

  1. Okres próbny będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  2. W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  3. Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  4. Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  5. Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  6. Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  7. Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  8. Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  9. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Okres próbny przesunięty. Mamy projekt nowej ustawy

Kosztowne kursy

Ograniczenia dla młodych kierowców o oczywiście nie wszystko. Wspomniane szkolenia nie będą oczywiście darmowe. Koszt szkolenia teoretycznego oszacowano na 100 zł, Szkolenie praktyczne to już wydatek 200 zł plus dojazd do ODTJ, a tych jak wiadomo jak na lekarstwo,

Nowe przepisy mają wejść w życie 4 czerwca 2018.

Zmiany kursach na prawo jazdy: Będzie dodatkowy kurs przed egzaminem w WORD?


Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com