Skip to main content

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 11 października 2017 w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych.

Rozporządzenie opublikowano w w Dzienniku Ustaw z dnia 30. 10 2017 r pod pozycją nr 2014

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018

Rozporządzenie do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com