Nowe wzory tablic rejestracyjnych od 1 stycznia 2018

 

Prowadzone są prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Zamiany w przepisach mają umożliwić uzyskanie mniejszych tablic rejestracyjnych pasujących do pojazdów z rynków amerykańskiego i japońskiego, których konstrukcja utrudnia korzystanie z tablic o standardowych wymiarach.

Interpelacja poselska w sprawie rozmiarów tablic rejestracyjnych
Interpelacja poselska w sprawie rozmiarów tablic rejestracyjnych

Sprawą zainteresował się Poseł Piotr Marzec, znany także jako scyzoryk Liroy:

…właściciele oraz użytkownicy pojazdów pochodzenia USA oraz Japonii wskazują na nieustający problem wynikający z różnic konstrukcyjnych wyżej wymienionych pojazdów, szczególnie miejsc przeznaczonych na zamontowanie tablic rejestracyjnych

Poseł Liroy pyta:

1. Na jakim etapie legislacyjnym jest projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów?

2. Czy były prowadzone konsultacje społeczne z właścicielami, użytkownikami oraz zainteresowanymi przedsiębiorcami w przedmiotowej sprawie?

3. Czy i kiedy problem może zostać rozwiązany?

Nowe wzory tablic od 1 stycznia 2018

Ministerstwo odpowiada:

…zakłada się wejście w życie tego rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2018 r., z tym że wejście w życie przepisów wprowadzających wzory tablic rejestracyjnych samochodowych o zmniejszonych wymiarach zaproponowano na 6 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, z uwagi na potrzebę zapewnienia czasu na badania i produkcję tablic rejestracyjnych według nowych wzorów.

Czytaj:

 

Czytaj też