Skip to main content

Nowe znaki drogowe mają być czytelniejsze od dotychczas stosowanego oznakowania. W miejsce jednego pojawią się dwa nowe znaki.

Odcinkowy pomiar prędkości ma być oznakowany czytelniej

W miejsce znaku D-51 z tabliczką zawierającą tekstową informację o odcinkowej kontroli prędkości, zostaną wprowadzone nowe znaki drogowe D-51a i D-51b. Zmiana oznakowania dróg ma być przeprowadzona w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych coraz bliżej wdrożenia. Przy okazji będzie musiało zmienić się rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się właśnie „Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania” dotyczący projektowanego rozporządzenia. Swoją opinię wyraziło aż… 30 podmiotów.

nowe znaki drogowe

 

Potrzeba zmian jest wynikiem otrzymywanych dotychczas opinii o niskiej rozpoznawalności i czytelności oznakowania z zastosowaniem znaku D-51 z tabliczką tekstową podającą długość odcinka objętego kontrolą prędkości. Projekt rozporządzenia wprowadza nowe znaki D-51a i D-51b wskazujące początek oraz koniec odcinka objętego kontrolą prędkości.

nowe znaki drogowe 2019

Nowe znaki drogowe: D-51a i D51b

Efektem zmiany przepisów ma być poprawa rozpoznawalności i czytelności oznakowania informującego o urządzeniach rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi. Nowelizacja ww. rozporządzenia będzie polegać na określeniu wzoru graficznego dla znaków drogowych informujących o początku i końcu odcinków dróg objętych odcinkowym pomiarem prędkości dokonywanym przy użyciu urządzeń rejestrujących

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com