Skip to main content

Kandydaci na kierowców mają możliwość wielokrotnego podejścia do egzaminu państwowego w tym samym dniu, a także brak jest przepisów ograniczających okres ważności pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. To już niedługo może się zmienić.

Nauka jazdy – mamy problem

W Polsce istnieje problem z systemem szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Kandydaci na kierowców mają możliwość wielokrotnego podejścia do egzaminu państwowego w tym samym dniu, a także brak jest przepisów ograniczających okres ważności pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. W efekcie tego, niektórzy kandydaci na kierowców podchodzą do egzaminu państwowego nawet wiele razy, mimo że nie posiadają odpowiednich umiejętności i wiedzy.

Obowiązkowe 10-godzinne szkolenie w nauce jazdy

Organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” złożyła wniosek o wprowadzenie przepisów, które zobligują kandydatów na kierowców, po każdym trzecim negatywnym wyniku egzaminu państwowego, do odbycia dodatkowych 10 godzin jazd w ośrodku szkolenia kierowców.

Uzasadnienie wniosku jest następujące: kandydaci na kierowców, nawet po zdaniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców, mogą z czasem tracić nabyte umiejętności prowadzenia pojazdu. Odbycie dodatkowych 10 godzin jazd w ośrodku szkolenia kierowców pozwoliłoby kandydatom na kierowców utrwalić nabyte umiejętności i zwiększyć szanse na pozytywne zdanie egzaminu państwowego.

Wniosek związku zawodowego NSZZ „Solidarność” jest zasadny i wydaje się, że byłby skuteczny w rozwiązaniu problemu z systemem szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Skończy się „próbowanie” w WORD

Obecnie kandydaci na kierowców, którzy nie zdają egzaminu państwowego, mogą po prostu spróbować ponownie w innym terminie. Nie ma żadnych sankcji, które zmusiłyby ich do poprawy swoich umiejętności lub wiedzy. W efekcie tego, niektórzy kandydaci na kierowców podchodzą do egzaminu państwowego wielokrotnie, mimo że nie są przygotowani.

Obowiązkowe odbycie dodatkowych 10 godzin jazd w ośrodku szkolenia kierowców po każdym trzecim negatywnym wyniku egzaminu państwowego, byłoby skutecznym sposobem na wyeliminowanie tego problemu. Takie rozwiązanie zmotywowałoby kandydatów na kierowców do poprawy swoich umiejętności i wiedzy, a także zmniejszyłoby ryzyko, że osoby nieprzygotowane uzyskają prawo jazdy.

Oczywiście, wprowadzenie takiego rozwiązania wymagałoby zmian w przepisach. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeństwo na drogach jest sprawą priorytetową, a poprawa systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach.

Co mówi ministerstwo?

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie rozpatrzyło petycję w sprawie wprowadzenia nowych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy. Zgodnie z nowymi przepisami, kandydat na kierowcę, który trzykrotnie oblał egzamin praktyczny, będzie musiał odbyć 10 godzin jazd w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Ta zmiana ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kandydaci na kierowców, którzy nie potrafią zdawać egzaminu praktycznego, mogą nie posiadać wystarczających umiejętności do bezpiecznej jazdy. Dodatkowe szkolenie ma pomóc im poprawić te umiejętności.

Obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na wprowadzenie takiego obowiązku. Aby to zrobić, konieczna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzić nowe przepisy w drodze nowelizacji rozporządzenia. Nie podano jeszcze terminu wejścia w życie tej nowelizacji.

Koszt dodatkowego szkolenia będzie ustalany przez ośrodki szkolenia kierowców. Należy się spodziewać, że koszty te będą niższe niż koszty kursu na prawo jazdy.

Czy nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich kandydatów na kierowców?

Tak, nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich kandydatów na kierowców, którzy trzykrotnie oblali egzamin praktyczny.

Nowe przepisy są pozytywną zmianą. Mogą one przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kandydaci na kierowców, którzy nie potrafią zdawać egzaminu praktycznego, mogą nie posiadać wystarczających umiejętności do bezpiecznej jazdy. Dodatkowe szkolenie może pomóc im poprawić te umiejętności i zwiększyć ich szanse na zdanie egzaminu.

Oczywiście, ważne jest, aby szkolenia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów, którzy potrafią skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com