Od czego zależy długość drogi hamowania pojazdu?

Długość drogi hamowania zależy od wielu czynników a niektóre z nich mogą się wydać dla was zaskakujące. 

Przede wszystkim należy rozróżnić drogę hamowania od drogi zatrzymania.

Droga hamowania to odległość przebyta przez pojazd w czasie od uruchomienia hamulca pojazdu do całkowitego zatrzymania się pojazdu.

Droga zatrzymania to odległość przebyta przez pojazd od momentu dostrzeżenia zagrożenia do momentu zatrzymania pojazdu. 

Zobacz: 

Na drogę hamowania nie wpływa zatem czas Twojej reakcji. A jeśli już przy tym jesteśmy, to należałoby wyróżnić dodatkowy termin:

Droga reakcji. To droga przebyta przez pojazd od chwili zauważenia zagrożenia do momentu  przeniesienia nogi z gazu na hamulec. Składa się więc z dwóch elementów: czas reakcji (przeciętnie 1 sek) i czas potrzebny na przeniesienie nogi z pedału gazu na pedał hamulca (przec. 0,5 sek.)

Na drogę hamowania nie ma wpływu zatem czas reakcji kierującego.

Od czego zależy długość drogi hamowania?

Naciskając pedał hamulca zapewne spodziewasz się że pojazd zatrzyma się od razu, niestety tak się nie dzieje.  Niektóre czynniki mogą znacznie wydłużyć droga hamowania. Droga hamowania jest uzależniona od:

 1. Prędkości jazdy.
 2. Stanu i rodzaju nawierzchni.
 3. Temperatury otoczenia.
 4. Warunków atmosferycznych.
 5. Stanu hamulców.
 6. Stanu i rodzaju ogumienia,
 7. Stan i rodzaj zawieszenia pojazdu.

Jak na drogę hamowania wpływają poszczególne czynniki?

Prędkość. Droga hamowania proporcjonalna do… kwadratu prędkości. Oznacza to, że dwukrotny wzrost prędkości powoduje czterokrotne wydłużenie się drogi hamowania.

Rodzaj nawierzchni. Poszczególne nawierzchnie charakteryzują się różnym współczynnikiem przyczepności. Wynosi on:

 • 0,8 – 1 na suchym betonie,
 • 0,7 – 0,8  na suchym asfalcie,
 • 0,6 – 0,8  na mokrym betonie,
 • 0,6 – 0,7  na suchej kostce bazaltowej.

Nierówna, zanieczyszczona powierzchnia wydłuża drogę hamowania.

Warunki atmosferyczne i temperatura otoczenia. Droga hamowania na nawierzchni mokrej może wydłużyć się dwukrotnie a na nawierzchni oblodzonej aż czterokrotnie.

Stan i rodzaj ogumienia. Ogumienie przeznaczone do pracy w warunkach zimowych wykonane jest z innego rodzaju gumy. Stosowanie opon zimowych w warunkach letnich. skutkuje wydłużeniem drogi hamowania. Badania wykazały, że stosowanie zimowych opon latem wydłuża drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością 90 km/h o 5 m. Im bardziej opona jest zużyta, tym dłuższa jest droga hamowania.

Stan i rodzaj zawieszenia pojazdu. Zużycie amortyzatorów na poziomie ok 50% powoduje wydłużenie drogi hamowania pojazdu jadącego z prędkością 50 km/h o ok 2 m. twardsze zawieszenie gwarantuje skrócenie drogi hamowania (oczywiście pod warunkiem, że nawierzchnia drogi jest równa).

Na długość drogi hamowania wpływa nieprawidłowy rozkład masy w pojeździe, co prowadzi do nierównomiernego rozkładu nacisku kół na jezdnię. Nie bez znaczenia jest też stan samych hamulców – nieprawidłowe wyregulowanie lub niesprawność hamulców prowadzi do nieodpowiedniego rozłożenia sił hamujących koła, skutkując kolejno:

 • przedwczesnym zablokowaniem niektórych kół,
 • wejściem w poślizg,
 • obniżeniem sumarycznej siły hamującej,
 • wydłużeniem drogi hamowania.

Hamowanie w testach na prawo jazdy

Pytania dotyczące hamowania i zatrzymania stosowane na egzaminie państwowym znajdziesz tutaj.

Co o tym sądzisz?