Skip to main content

To była właściwie formalność. Posłowie przegłosowali ustawę przesuwającą termin uruchomienia zmodernizowanego system CEPIK. To jednak nie wszystko: zlikwidowano lukę prawną uniemożliwiającą zatrzymania prawa jazdy.

System CEPIK 2.0 jeszcze nie w 2017 roku. 30 listopada 2016 posłowie jednogłośnie zagłosowali  nad ustawą  o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

glosowanie58

Wyniki głosowania sejmowego nad przesunięciem daty wprowadzenia systemu CEPIK 2.0

Jakie zmiany?

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

  • eliminuje lukę prawną pozwalającą na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej.
  • wprowadza do Kodeksu karnego przepis umożliwiający wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h niezależnie od tego, czy doszło do zatrzymania prawa jazdy w trakcie kontroli Policji. Obecnie tacy kierowcy unikają tej kary odebrania prawo jazdy, powołując podczas kontroli drogowej się na brak dokumentów. Dzięki nowelizacji ustawy starosta będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli dokument nie został przez policjanta fizycznie odebrany,
  • przesuwa termin uruchomienia zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. Ma to umożliwić dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, w szczególności na poziomie starostw.

Okres próbny przesunięty. Mamy projekt nowej ustawy

Śledź przebieg pracy nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy m.in.: zmiany terminu wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na dzień 4 czerwca 2018 r., co jest związane z przesunięciem terminu uruchomenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0); ponadto nowelizacja przewiduje zmiany w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zm. ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, umożliwiające wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące- za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczajacą 50 km/h na obszarze zabudowanym – tylko na podstawie informacji o popełnionym naruszeniu

Pobierz: Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

CEPIK 2017. Co mogłoby się stać?

Nieudane wdrożenie systemu CEPIK 2.0 groziło między wieloma innymi (i to już z dniem 2 stycznia 2017):

  • zatrzymaniem (w skali całego kraju) wydawania dokumentów komunikacyjnych i to już z dniem 02.01.2017 r,
  • zatrzymaniem badań technicznych pojazdów w skali całego kraju,
  • częściowym wstrzymania szkolenia kierowców – nauki jazdy nie będą mogły pobrać numeru PKK,
  • całkowitym wstrzymanie egzaminów teoretycznych w WORD-ach- ośrodki egzaminowania nie będą mogły pobrać numeru PKK,

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com