Oddział WORD w Inowrocławiu będzie miał nową sedzibę

 

Rozpisano przetarg na budowę nowej siedziby oddziału WORD w Inowrocławiu. W miejscu dziś funkcjonującej powstanie parking na 24 miejsca, a sama siedziba zostanie wyburzona.

Przy wyborze wykonawców pod uwagę będą decydującą rolę będzie odgrywała cena 60%, w dalszej kolejności termin wykonania 20% i okres gwarancji i rękojmi 20%.

Nowy budynek dla WORD Inowrocław ma powstać w 8 miesięcy.

Ogłoszenie o przetargu: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w BydgoszczyBudowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Czytaj też