Skip to main content

Rozpisano przetarg na budowę nowej siedziby oddziału WORD w Inowrocławiu. W miejscu dziś funkcjonującej powstanie parking na 24 miejsca, a sama siedziba zostanie wyburzona.

Przy wyborze wykonawców pod uwagę będą decydującą rolę będzie odgrywała cena 60%, w dalszej kolejności termin wykonania 20% i okres gwarancji i rękojmi 20%.

Nowy budynek dla WORD Inowrocław ma powstać w 8 miesięcy.

Ogłoszenie o przetargu: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w BydgoszczyBudowa budynku biurowo-garażowego oraz rozbiórki istniejących budynków dla potrzeb WORD Bydgoszcz, Oddział Inowrocław OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com