Skip to main content

Wszystkie pytania w teście na prawo jazdy są obecnie jawne i ogólnodostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i to za darmo. Identyczne pytania na prawo jazdy funkcjonują w WORD.

Ministerstwo udostępniło testy na prawo jazdy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. I z 2015 roku, poz. 155 ze zm.):

Pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Największy darmowy system testów prawkobazapytan.pl

Będzie więcej pytań

W drugiej połowie 2016 roku baza pytań może powiększyć się o ok. 300-500 nowych pytań egzaminacyjnych zaakceptowanych przez Komisję Weryfikacyjną. Zanim nowe pytania pojawią się na egzaminie ministerstwo musi te pytania upublicznić na swojej stronie i dopiero prawdopodobnie po kilku miesiącach od takiego upublicznienia nowe pytania powiększą bazę w WORD-ach w całej Polsce. W testach na prawo jazdy online na ZdamyTo także te pytania pojawią się wcześniej niż na egzaminie.

Pytania ze strony ministerstwa

Jak dostać się do pytań opublikowanych przez ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa?

  1. Wejdź na stronę www.mib.gov.pl
  2. Wejdź w zakładkę Prawo jazdy
  3. Będąc na: http://mib.gov.pl/2-5660348e3662c.htm zjedź na sam dół tej podstrony. Oficjalne pytania udostępnione są w podziale na 5 części, aby rozpocząć przeglądanie pytań należy kliknąć wybraną część.

Pytania opublikowane na stronie ministerstwa nie mają zaznaczonych prawidłowych odpowiedzi

Dokładnie te same pytania co do jednego które możesz spotkać na egzaminie są dostępne na zdamyto.com testach na prawo jazdy online.

Grafiki: zdamyto.com, pexels.com

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com