Ograniczenie prędkości na progu zwalniającym: sąd swoje, resort swoje

 

Czy ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33  ustawionym na jednym słupku ze znakiem A-11a „próg zwalniający”? obowiązuje jedynie podczas pokonywania progu? Okazuje się, że sprawa nie jest taka klarowna, a właściwie równie mętna co obowiązek włączania lewego kierunkowskazu przed wjechaniem na rondo z zamiarem skręcenia w lewo.

Dwa lata temu opisywaliśmy historię zaskarżonego egzaminu na prawo jazdy podczas którego osoba egzaminowania uznała, że po przejechaniu progu zwalniającego można zwiększyć prędkość. Wynik egzaminu był negatywny, gdyż według egzaminatora było to już drugie przekroczenie prędkości. Przyszły kierowca uznał, że egzaminator ocenił go niesprawiedliwie i zwrócił się do marszałka województwa z prośbą o unieważnienie egzaminu na prawo jazdy.

Sprawą ostatecznie zajęło się SKO uznając:

Nie sposób zatem przyjąć, że zamiarem organizatora ruchu w zamontowaniu progów było powodowanie sytuacji, w której pojazdy będą przyspieszać po przejechaniu progu i hamować przed kolejnym progiem. Jeżeli ograniczenie prędkości ma dotyczyć jedynie progu zwalniającego, to zarządzający ruchem powinien ustawić za każdym progiem znak odwołujący ograniczenie prędkości albo znak B-42 „koniec zakazów” ewentualnie do znaku przed progiem zamontować tabliczkę wskazującą długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. W innym przypadku ograniczenie prędkości obowiązuje aż do odwołania. W żadnym natomiast wypadku próg zwalniający nie odwołuje zakazu wyrażonego znakiem B-33.

Okazuje się jednak, że w tej materii stanowisko resortu infrastruktury jest biegunowo odmienne:

Sprawą swego czasu zainteresował się też poseł, a konkretnie Poseł Józef Lassota występując z interpelacją poselską (o czym też wspominaliśmy):

Kierowcy różnie interpretują przepisy dotyczące prędkości obowiązującej za progiem zwalniającym. Proszę o odpowiedź, jaka powinna być jednoznaczna interpretacja powyżej opisanej sytuacji, tzn. jak kierowcy mają interpretować znak B-33 w przypadku progów zwalniających?

Ministerstwo uspokaja i zmienia zdanie sprzed 7 lat

Odnosząc się do treści podnoszonych w interpelacji uprzejmie wskazuję, iż znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych określają przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Zgodnie z § 27 ust. 1 tego rozporządzenia znak pionowy B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Natomiast § 32 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, że w przypadku, gdy zakaz wyrażony przez znak B-33 nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Umieszczenie w organizacji ruchu na jednej konstrukcji wsporczej znaku B-33 łącznie ze znakiem A-11a „próg zwalniający” i tabliczką T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca niebezpiecznego”, nie zmienia przywołanego wyżej znaczenia i zakresu obowiązywania znaku pionowego B-33 określonego przepisami przywołanego wyżej rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Co robić, jak żyć?

 

Czytaj też