Okres próbny dla młodych kierowców obowiązuje już dziś!

Wiele mówi się o zamiarze wprowadzenia zmian dla młodych kierowców. Skutek jest taki, że koniec roku przynosi prawdziwe oblężenie w WORD-ach i naukach jazdy. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że okres próbny obowiązuje już od… 18 maja 2015.

Część przepisów dotyczących okresu próbnego obowiązuje już dzisiaj. Wprowadziły je zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym, które zaczęły obowiązywać o 18 maja 2015. Starosta wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, w razie stwierdzenia (na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć), że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b)  trzy wykroczenia (określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy – Kodeks wykroczeń).


Decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji. Osoba, której będą cofnięte uprawnienia w tym trybie, musi odbyć ponownie kurs w szkole nauki jazdy i zdać egzamin w WORD.

 

Co o tym sądzisz?