Okres próbny już obowiązuje! Zaskoczeni?

Regulacje prawne, które miały wejść, a więc zielony listek, obowiązkowe szkolenia dla młodych kierowców, czy zakazy wykonywania pracy w charakterze kierowcy jak wiadomo nie weszły. Mało kto jednak wie, że okres próbny obowiązuje tak naprawdę od 3 lat!

Okres próbny

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym prawo jazdy jest zatrzymywane, za pokwitowaniem, w razie m. in.:

Przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy Kodeks Wykroczeń

Krótko mówiąc jeśli młody kierowca w okresie pierwszych 24 miesięcy od uzyskania prawa jazdy kat.B dopuści się trzech wykroczeń jak np. kolizja drogowa, a następnie jeszcze dwukrotnie złamie ograniczenie prędkości przekraczając dozwolony limit powyżej 30 km/h wówczas policjant zatrzyma jego prawo jazdy, a Starosta na tej podstawie wyda decyzję o utracie uprawnień.

Piotr Leńczowski- przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy wymienia wykroczenia eliminujące  młodych kierowców:

  • Spowodowanie zagrożenia na drodze publicznej, strefie zamieszkania i w strefie ruchu;
  • Spowodowanie zagrożenia na drodze publicznej, strefie zamieszkania i w strefie ruchu – pod wpływem alkoholu;
  • Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (po spożyciu);
  • Nie stosowanie się do znaku drogowego, sygnału drogowego lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem drogowym przekraczając prędkość o ponad 30 km/h;
  • Spowodowanie zagrożenia BRD na drodze niepubliczne;

Od kiedy zielony listek? Czytaj: Zmiany przesunięte? Może i tak, ale tym razem wejdą z zaskoczenia.

Ile punktów za..? Taryfikator mandatów i punktów karnych

Co o tym sądzisz?