Skip to main content

Ta informacja ucieszy kursantów. Okres próbny dla młodych kierowców zostanie przesunięty. Mamy projekt ustawy o kierujących pojazdami.

Zgodnie z tym co przepowiedzieliśmy o czym pisaliśmy wcześniej min tutaj, modzi kierowcy pojadą „po staremu”

W związku z problemami związanymi z uruchomieniem systemu CEPIK 2.0 zmiany dotyczące młodych kierowców nie wejdą w życie w zakładanym pierwotnie terminie. Wejście w życie tych przepisów i tak było już wcześniej przekładane.

projekt-zmian-ustawy-o-kier

Projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami.Opublikowany na stronach sejmowych projekt dotyczy m.in.: zmiany terminu wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, na dzień 4 czerwca 2018 r., co jest związane z przesunięciem terminu uruchomenia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0); ponadto nowelizacja przewiduje zmiany w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zm. ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, umożliwiające wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące- za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczajacą 50 km/h na obszarze zabudowanym – tylko na podstawie informacji o popełnionym naruszeniu

Od kiedy okres próbny?

Jak możemy dowiedzieć się z projektu ustawy o kierujących pojazdami (link do projektu poniżej) proponowane zmiany mają wejść dopiero od 4 czerwca 2018.

Obowiązkowych szkoleń dla młodych kierowców, czy innych proponowanych wcześniej zmian w 2017 roku nie będzie.Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw do pobrania

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com