Okres próbny: Sejm przegłosował ustawę

Sejm przegłosował ustawę dotyczącą okresu próbnego dla młodych kierowców. Teraz wszystko w rękach senatorów i prezydenta.

Przegłosowane przepisy znoszą termin wprowadzenia okresu próbnego, wyznaczony na 4 czerwca 2018.

Przypomnijmy, że młodzi kierowcy mieli być objęci specjalnym nadzorem i ograniczeniami. Co miało czekać młodych kierowców?

  • Okres próbny:  przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Więcej o okresie próbnym tutaj: Prawo jazdy 2018.

Tym razem nie wyznaczono terminu wejścia w życie okresu próbnego.

W uzasadnieniu do przegłosowanej ustawy czytamy:

Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu  ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych.

http://ministerstwonaukijazdy.pl/okres-probny-instruktorzy-za-a-nawet-przeciw/

Odwołanie okresu próbnego było praktycznie przesądzone już w kwietniu tego roku, chociaż do niedawna o zapowiedzi pewnych zmian można było wyczytać w “internetach”:  „Stary egzamin tylko do końca maja. Później w WORD zacznie się horror”.

Co ciekawe nieprofesjonalne serwisy wprowadzenie nowych wyimaginowanych przepisów i to dotyczących egzaminu na prawo jazdy (sic!) przepowiadały na.. 1 czerwca 2018.

Fake news. Żadne zmiany w egzaminach nie były planowane. Żadna zmiana przepisów dotyczących praw jazdy nie była przewidziana na dzień 1 czerwca 2018.

Co o tym sądzisz?