Skip to main content

W praktyce znaki ostrzegają przed jednym – ryzykiem poślizgu. Jednak umiejętność ich rozróżnienia może uratować życie, bowiem niebezpieczna sytuacja może być powodowana zupełnie innymi czynnikami, a o tym musisz wiedzieć.

Pytania dotyczące zaprezentowanych niżej znaków często trafiają do zestawienia najtrudniejszych pytań w testach na prawo jazdy.

A-15: śliska jezdnia

znaki drogowe

Znak A-15 „śliska jezdnia” stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej:
  • zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową),
  • różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju,
  • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

A-32: oszronienie jezdni

Znak A-32 „oszronienie jezdni” stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni. Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com