Parkowanie na egzaminie. Kiedy powtórka, a kiedy korekta zadania?

Trudno powiedzieć aby parkowanie było trudniejszym lub łatwiejszym zadaniem egzaminacyjnym, wszystko bowiem zależy od poziomu Twojego wyszkolenia. Warto jednak wiedzieć jakie przysługują Ci prawa, czym jest korekta, a czym powtórka parkowania, bo od tej wiedzy zależeć może wynik Twojego egzaminu na prawo jazdy.

Parkowanie na egzaminie

W testach na prawo jazdy coś tam o parkowaniu jest, jednak o jego zasadach podczas egzaminu praktycznego nie ma nic. I dobrze, bowiem parkowanie egzaminacyjne to troszeczkę inna bajka, niż przepisy: egzaminator przecież nie wyda komendy parkowania w miejscu niedozwolonym.

I tu zaczyna się nudna część artykułu, bowiem pozwoliliśmy sobie na przekopiowanie żywcem z rozporządzenia w sprawie egzaminowania (…). Cytat z tego aktu prawnego radzę jednak przeczytać z uwagą, bowiem właśnie tam zawarte jest…. wszystko co dotyczy parkowania. Nic innego w aspekcie egzaminu nikt nie wymyślił i nie wymyśli.

Wszystkie zadania egzaminacyjne są wymienione w stosownym rozporządzeniu regulującym przebieg egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie z nim na egzaminie musisz wykonać jedno z trzech parkowań. Zatem przepisy przewidują:

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1):
prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

  • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
  • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
    W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

Kiedy egzaminator nie zaliczy parkowania?

Cytowane wyżej rozporządzenie wymienia trzy rodzaje parkowania, ty na egzaminie masz przeprowadzić (prawidłowo) tylko jedno.

Jeśli Twoim zdaniem manewr został wykonany nieprawidłowo – służy Ci korekta. Korektę możesz wykonać, dopóki zadanie nie zostało ukończone – czyli w praktyce jeśli nie potwierdzisz egzaminatorowi, że manewr już został zakończony.

Jeśli parkowanie zostało ukończone, lecz zostało przeprowadzone nieprawidłowo – egzaminator nie zalicza zadania, a wówczas przysługuje Ci powtórka zadania. Jedna.

Poniżej kilka przykładowych sytuacji do jakich może dojść podczas wykonywania manewru parkowania na egzaminie.

 Zachowanie osoby egzaminowanej Jak zostanie ocenione?  Co możesz zrobić trakcie parkowania aby poprawić? Skutek jeśli nie poprawisz
Brak sygnalizowania kierunkowskazem Błąd Nic (lub włączyć o ile jeszcze nie jest za późno) – zależnie od sytuacji Powtórka zadania
Brak możliwości opuszczenia pojazdu po obu stronach Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania Powtórka zadania
Stworzenie zagrożenia Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Nieustąpienie pierwszeństwa Przerwanie egzaminu Nic Koniec egzaminu
Rozpoczęcie manewru z niewłaściwego pasa Błąd Nic Powtórka zadania
Wyjazd z parkowanie na niewłaściwy pas Błąd (decyzja egzaminatora) Możesz skorygować, tor jazdy w trakcie wyjeżdżania Powtórka zadania
Najechanie na krawężnik (równoległe) Błąd Nic Powtórka zadania
Dotknięcie/otarcie kołem o krawężnik (każde parkowanie)  Nic  Nic  Nic
Parkowanie niezgodne z poleceniem egzaminatora (polecenie prostopadłego-wykonujesz skośne)  Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania
Parkowanie niezgodne ze znakami (znaki nakazują prostopadłe-wykonujesz skośne) Błąd Możesz skorygować, dopóki nie potwierdzisz zakończenia parkowania  Powtórka zadania

Zobacz też: Egzamin praktyczny – wszystkie zadania egzaminacyjne

http://ministerstwonaukijazdy.pl/prawo-jazdy-2019-kiedy-egzaminator-przerwie-egzamin-na-prawo-jazdy/

Co o tym sądzisz?