Skip to main content

Rząd chce aby już od 1 lipca 2020 pieszy miał pierwszeństwo zanim wejdzie na przejście dla pieszych. Proponowane przepisy już w lipcu 2020 miałyby pogodzić i kierujących i pieszych. Problem w tym, że tak naprawdę nie wiadomo jak należy je interpretować. 

Zmiany dadzą więcej praw pieszym, ale nowelizacja prawa drogowego obejmie też inne istotne przepisy i pociągnie za sobą zmiany w testach na prawo jazdy.

Czytaj też: Korytarz życia i jazda na suwak w testach na prawo jazdy

Co ma się zmienić od 1 lipca 2020?

  • piesi będą mieć pierwszeństwo z chwilą wchodzenia na przejście dla pieszych,
  • piesi będą mieli obowiązek zachowania szczególnej ostrożności nie tylko podczas wchodzenia na przejście i torowisko, ale dodatkowo w czasie przechodzenia przez nie,
  • ujednolicenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę,
  • prawo jazdy stracisz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h, niezależnie od tego czy jedziesz na obszarze zabudowanym, czy poza nim


Pierwszeństwo pieszego

Wbrew pierwotnym założeniom pieszy nie będzie miał pierwszeństwa zanim wejdzie na przejście dla pieszych, mimo to piesi zyskają  dodatkowy przywilej pierwszeństwa nabywany już z chwilą wchodzenia na przejście dla pieszych. Ten przepis wprowadza nowe brzmienie artykułu 26 ust. 1.  ustawy prawo o ruchu drogowym. Poniżej porównanie „starego” i „nowego” przepisu:

Jest:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Będzie:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.”

Nowy obowiązek pieszych

Zmiany w przepisach obejmą też pieszych. Od 1 lipca 2020 piesi będą oni musieli zachować szczególną ostrożność nie tylko z chwilą przechodzenia przez jezdnię lub torowisko ale także z chwilą wchodzenia tam. Tę zmianę niesie nowe brzmienie artykułu 13. ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Poniżej porównanie „starego” i „nowego” przepisu:

Jest:

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz,(…), korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Będzie:

Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, (…) , korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Wolniej na obszarze zabudowanym

Od 1 lipca 2020 zmienią się limity prędkości na obszarze zabudowanym, a dokładniej dopuszczalna prędkość jazdy zostanie ujednolicona. Z chwilą wejścia w życie zmian na obszarze zabudowanym będziemy mogli poruszać się z prędkością 50 km/h przez całą dobę. Zmianę wprowadza nowe brzmienie art. 20. ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Jest:

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 500–2300 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 

1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300–500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Będzie: 

  1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”,
  2. b) uchyla się ust. 1a; 

Ust. 2 o którym mówi cytowany wyżej przepis dotyczy prędkości dopuszczalnej w strefie zamieszkania – ta nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosić 20 km/h.

Łatwiej stracisz prawo jazdy

Dziś prawo jazdy może  zostać odebrane jeśli – między innymi – prędkość dopuszczalną na obszarze zabudowanym przekroczysz o 50 km/h. Od lipca 2020 z utratą prawa jazdy trzeba się będzie liczyć także wtedy, gdy limit prędkości przekroczysz poza obszarem zabudowanym. Zmianę wprowadza „nowy” artykuł 135 ust. 1 w pkt 1a lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym, a także art. 102 w ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami:

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym:

Jest:

(policjant) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: 

  1. a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (…) 

Będzie:

(policjant) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: 

kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h,”. 

Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

Jest:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: (…) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym; (…)

Będzie: 

Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy: (…) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h; (…)

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2020.

Źródło: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12329701/12659956/12659957/dokument436536.pdf  

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com