Skip to main content

Bez numeru PKK nie ma mowy o zapisaniu się ani na kurs nauki jazdy ani na egzamin. Jakie dokumenty są wymagane do założenia profilu kandydata na kierowcę (PKK)?

PKK: jakie dokumenty?

Aby ubiegać się o numer PKK musisz przygotować:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy – otrzymasz go w wydziale komunikacji lub szkole nauki jazdy podczas zapisywania się na kurs.
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  – wymagana jest wizyta u lekarza uprawnionego do badań kierowców.
  • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia – czytaj więcej o wymaganiach dla zdjęcia do prawa jazdy.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach będzie konieczne przedstawienie innych dokumentów jak:

  • kserokopia posiadanego już prawa jazdy – jeżeli uprawnienia do kierowania już posiadasz.
  • zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem jeśli masz mniej niż 18 lat. Druk takiej zgodny możesz pobrać z naszej strony intranetowej lub otrzymasz w biurze naszej szkoły jazdy.

Gdzie założę PKK?

PKK założysz w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Możesz także ubiegać się o niego przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP.

PKK przez internet

Numer PKK możesz uzyskać też przez internet. Czytaj: Prawo jazdy: Co załatwisz przez internet?

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com