Policja sprawdzi, czy sprawca wypadku nie korzystał w jego trakcie z telefonu komórkowego

Po wypadku policja sprawdzi, czy kierowca korzystał ze smartfona


Co o tym sądzisz?