Skip to main content

Ta decyzja gliwickiego sądu zaszokowała zarówno kierowców jak i kursantów. Tamtejszy Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że na egzamin na prawo jazdy można skierować nie tylko tych, którzy przekroczyli limit punktów karnych, ale także tych, którzy mających braki w technice jazdy.

Policja może skierować na powtórny egzamin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że policjant może złożyć do starosty wniosek o powtórny egzamin na prawo jazdy, na podstawie wykroczenia, które popełnił.

Sąd uznał, że chaotyczna jazda oraz błędne odczytanie sygnałów dawanych przez policjantów należą do naruszeń stwarzających zagrożenie na drodze. A ponieważ budzą poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji kierowcy, mogą być podstawą wniosku o skierowaniu go na egzamin kontrolny.

W uzasadnieniu wyroku sądu czytamy, że:

organ uprawniony do wydawania uprawnień do prowadzenia pojazdów czuwa nie tylko nad tym, aby otrzymały je osoby mające odpowiednie kwalifikacje, ale także kontrolował, czy nie utraciły one wymaganych umiejętności. Podstawą wystąpienia z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji może być zarówno jedno, jak i wielokrotne naruszanie przez kierującego przepisów ruchu drogowego, nawet jeżeli w określonym czasie nie przekroczył on dopuszczalnego limitu punktów karnych.

Kierunkowskaz na rondzie: drugie orzeczenie sądu w Gliwicach

II SA/Gl 606/17 – Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-19

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com