Skip to main content

Lubelski sąd uniewinniając kierowcę uznał, że stosowane powszechnie w policji widerejestratory PolCam nie dają miarodajnych wyników.

Prowadzący sprawę sędzia Bernard Domaradzki, argumentował, że:

sposób działania urządzenia PolCam uniemożliwia dokładną ocenę prędkości śledzonego pojazdu, gdyż mierzy wyłącznie prędkość radiowozu.

Zgodnie z instrukcją użytkowania wideorejestratora PolCam policjant dokonujący pomiaru prędkości powinien utrzymywać stałą odległość za mierzonym samochodem lub motocyklem, co w warunkach ruchu drogowego jest niemal niemożliwe.

Kontrolowany zwalnia- radiowóz przyśpiesza

Do przedmiotowego zdarzenia doszło w Lublinie:

  1. Jedną z lubelskich ulic porusza się BMW. W tym samym kierunku jechał też nieoznakowany policyjny radiowóz. Pomiędzy BWM a radiowozem zaplątało się też Volvo. Prędkość zmierzona wynosiła 99,1 km/h
  2. Vovo zmienia pas ruchu do skrętu w lewo, radiowóz nadal podąża za BMW. Policyjny pomiar wykazuje 90,1 km/h.
  3. BMW hamuje, radiowóz przyśpiesza aby zmniejszyć dystans od obserwowanego pojazdu. Prędkość zmierzona – 93, 2 km/h, później.
  4. BMW nadal hamuje, wskazanie policyjnego wideorejestratora wynosi 94,4 km/h.
  5. Pod koniec pomiaru BMW znajdowało się na łuku drogi. Prędkość średnia radiowozu na pomiarowym odcinku 100 metrów wynosiła 93, 9 km/h.
  6. Po zakończeniu pomiaru kontrolnego radiowóz w dalszym ciągu przyśpieszał.

Kierowca BMW po zatrzymaniu nie przyznał się do zarzucanego mu czynu wyjaśniając, że zarejestrowana prędkość nie jest prędkością jego pojazdu.

Warto zauważyć, że zastosowane w policyjnym radiowozie urządzenie dokonuje pomiarów prędkości radiowozu, w którym jest zainstalowane, a nie pojazdu kontrolowanego poprzez ustalenie prędkości średniej na odcinku kontrolnym.

Sąd zwrócił uwagę, że stosowanie tego urządzenia jest możliwe w świetle przepisów prawa, ale

w XXI wieku, przy aktualnym poziomie rozwoju technologicznego, musi zastanawiać wykorzystywanie przez organy państwa do pomiarów prędkości w ruchu drogowym urządzenia, które nie jest w stanie ustalić prędkości pojazdu poddawanego kontroli, a dla ustalenia prędkości tego pojazdu wykorzystuje zawodny i podatny na zakwestionowanie system pomiaru prędkości radiowozu.

Instrukcja fotorejestratora Polcam wskazuje, że:

przy pomocy elektronicznego, precyzyjnego urządzenia Polcam można dokonać pomiaru prędkości podejrzanego pojazdu”. Powyższe zdanie mogłoby zostać uznane za w pełni prawdziwe jedynie w sytuacji, gdyby podejrzanym pojazdem był radiowóz, w którym urządzenie jest zainstalowane

Policja zapowiada odwołanie się od wyroku.

BMW dla polskiej policji. Możesz zachować milczenie

Zakupione niedawno przez policję nowe nieoznakowane radiowozy BMW wyposażono w urządzenia VideoRapid, działające na podobnej zasadzie co PolCam.

Planuje się zniesienie szkoleń redukujących ilość punktów karnych. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywaće od 4 czerwca 2018. Czytaj: Punkty karne 2018: Koniec z kasowaniem salda.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com