Pomysły na likwidację WORD

 

Pojawiają się pierwsze pomysły likwidacji WORD-ów. 

testy na prawo jazdy zdamyto

Poseł Jan Mosiński opierając się na raportach dotyczących zasad egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami:

  • Najwyższej Izby Kontroli z 2015 r.
  • Forum Obywatelskiego Rozwoju z 2013 r.

…uważa, że w działalności WORD należy przeprowadzić gruntowne zmiany.

Interpelacja nr 5262 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów na prawo jazdy i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
Interpelacja nr 5262 posła Jana Mosińskiego do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów na prawo jazdy i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Uzasadnienie:

  1. WORD-y w Polsce mają monopol na egzaminowania i ta działalność stanowi 88 procent ich dochodu.
  2. Ponad 80% przychodów WORD-ów to wpływy z egzaminu na kat. B, w szczególności z tytułu organizacji egzaminów poprawkowych.
  3. WORD-y maksymalizują własne przychody poprzez zwiększanie liczby osób niezdających egzaminy. Potwierdza to niedopuszczalną w edukacji sytuację, kiedy wynik egzaminu nie zależy od wiedzy i umiejętności osoby egzaminowanej, lecz od stanu i kondycji finansowej WORD-ów.
  4. Najniższa zdawalność egzaminów w Europie – średnia ok. 35%-38%, przy czym dla porównania w Niemczech zdawalności jest na poziomie 70%. Najczęstszą przyczyną negatywnego wyniku na egzaminie praktycznym w Polsce jest błąd na placu manewrowym (typu najechanie na linię, przewrócenie pachołka). Poseł zauważa też, że Polacy za granicą mają wyższą zdawalność egzaminów niż Polacy w Polsce, ok. 50% w Wielkiej Brytanii w porównaniu z 35%-38% zdawalnością w Polsce.
  5. Wpływy z tytułu egzaminów powinny trafiać do właściwego Ministra (budżet Państwa).
  6. Zbyt duża swoboda WORD-ów w dysponowaniu przychodami.

Poseł proponuje powrót egzaminów do powiatów w oparciu o infrastruktury ośrodków szkolenia kierowców. To rozwiązanie ma obniżyć koszty uzyskania prawa jazdy przez osoby młode (bliższy dostęp do egzaminów), przyspieszy organizację egzaminów (większa ilość ośrodków uprawnionych do egzaminowania), obniży obciążenie, i tak już niewydolnych komunikacyjnie miast, gdzie znajdują się WORD-y, obniży emisję spalin w miastach, urealni zasady realizacji egzaminu (osoba zdając egzamin w dużym mieście w godzinach szczytowych może według Posła cały swój egzamin odbyć na zakorkowanych drogach i trudno jest w takiej sytuacji rzetelnie ocenić umiejętności kandydata do kierowania pojazdem).

Pełna treść poselskich pomysłów:

Interpelacja nr 5262 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów na prawo jazdy i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Zgłaszający: Jan Mosiński

…i odpowiedź Ministerstwa

Odpowiedź na interpelację nr 5262 w sprawie egzaminów na prawo jazdy i Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

“Jeśli nie można czegoś zrobić w określonych ramach, to trzeba wyjść poza te ramy całkowicie”, jak mawiał Mrożek

 

Czytaj też