Praca w WORD Lublin

 

Praca w WORD Lublin. Ośrodek prowadzi nabór na wykładowców oraz instruktorów techniki jazdy. Nabór prowadzony jest do przedmiotów/zajęć praktycznych w ramach szkoleń, kursów i warsztatów planowanych w Ośrodku na rok 2019: 

 

 • Psychologia/psychologia transportu
 • Dydaktyka//dydaktyka dorosłych/metodyka nauczania
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Technika kierowania i obsługa pojazdu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego/problematyka wypadków drogowych
 • Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora/ praktyka egzaminatorska
 • Technika i taktyka jazdy/ w warunkach specjalnych
 • Doskonalenie techniki jazdy
 • Kształtowanie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa
 • Stosowanie przepisów
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
 • Wizerunek firmy – obsługa klienta
 • Pierwsza pomoc. Ergonomia dla kierowców. Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe
 • Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym
 • Problematyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii
 • Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej
 • Zajęcia praktyczne w ODTJ  – jazda w warunkach specjalnych

Więcej tutaj.

Czytaj też