Skip to main content

Z egzaminatorem zgadzać się nie musisz, dobrze by jednak było wiedzieć jak przebiega egzamin na prawo jazdy i do czego masz prawo, tak aby sprawiedliwości stała się zadość.

Egzamin na placu – w pełni przewidywalny i precyzyjnie opisany

Ta część egzaminu jest najbardziej (bo w pełni)  przewidywalna i… wyznaczalna.  To ta część egzaminu na prawo jazdy, gdzie przepisy jasno określają:

 • jakie zadania masz do wykonać
 • jak należy je wykonać aby egzamin zaliczyć.
 • jak ma być oceniana prawidłowość wykonania poszczególnych zadań

…zatem żadnych pułapek jak przestawienie pachołków, węższy pas ruchu, czy umiejętność rozpoznania rodzaju zalanego do silnika oleju na podstawie smaku – nie wchodzą w grę. Mało tego przepisy mówią więc między innymi:

 • jak powinny być ustawione lusterka, zagłówki,
 • co musisz widzieć w lusterkach,
 • jak należy cofać na pasie ruchu,
 • kiedy przysługuje Ci poprawka zadania, a kiedy egzamin zostaje przerwany bez możliwości poprawki zadania i to już na etapie jazdy pasem  ruchu.

Przepisy egzaminacyjne określają nawet… szerokość linii na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Egzaminator nie może wydać komendy, której wykonanie wiązałoby się z naruszeniem przepisów drogowych

egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego

Egzaminator nie może wydać komendy jeśli wykonanie jej mogłoby stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa – np w ostatniej chwili

polecenia (…) nie mogą lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa

“Na najbliższym skrzyżowaniu w lewo”, czyli czego ON ode mnie chce?

Podczas egzaminu praktycznego zmiana kierunku jazdy odbywać  się będzie wielokrotnie – czy w celu wykonania zadania egzaminacyjnego „Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo”, czy pośrednio podczas wykonywania innych manewrów drogowych, przy których zmiana kierunku jazdy jest niezbędna (przejazdy przez skrzyżowania). Egzaminatorzy posługują się trzema rodzajami komend do zmiany kierunku jazdy:

 1. Na skrzyżowaniu (na najbliższym skrzyżowaniu…) proszę skręcić w lewo. Z pozoru prosta komenda może spowodować odrobinkę zamieszania w warunkach stresu egzaminacyjnego. Skręcenie na stację paliw, do sklepu czy innego obiektu przydrożnego będzie błędem egzaminacyjnym, bowiem uliczka prowadząca tam w świetle przepisów kodeksu drogowego skrzyżowaniem nie jest. Skrzyżowania zazwyczaj poprzedzają znaki ustalające pierwszeństwo przejazdu, jeśli więc mijasz któryś z nich, możesz być pewien, że zbliżasz się do „najbliższego” skrzyżowania.
 2. Na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w kierunku… I tu pada nazwa miejscowości czy osiedla. Słysząc taką komendę stosujemy się wskazaniami znaków informacyjnych.
 3. Brak komendy. Zdarza się, że egzaminator podczas zbliżania się do skrzyżowanie nie wyda żadnej komendy. To żadna pułapka egzaminacyjna – kierować się wówczas należy znakami zakazu i/lub nakazu określającymi kierunek jazdy przez skrzyżowanie. Pamiętaj, że zignorowanie znaku zakaz wjazdu czy nakaz jazdy w określonym kierunku może być przyczyną przerwania egzaminu na prawo jazdy.

Nie rozumiesz komendy – poproś o powtórzenie

Nie, egzaminatorzy nie wydają komend z ustami pełnymi popcornu, jednak zdarzyć się może, że komendy najwyraźniej w świecie nie zrozumiesz.  Jeśli tak się stanie – masz prawo do zapytania egzaminatora. Egzamin na prawo jazdy to nie sprawdzian ze słuchu i możesz czegoś zwyczajnie nie dosłyszeć albo nie zrozumieć.

Popełniasz błąd – egzaminator musi niezwłocznie Cie o tym poinformować

egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego

Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego – wynik negatywny egzaminu, jednak jazdę możesz kontynuować do końca wyznaczonego czasu egzaminacyjnego

w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego

Egzamin powtarzasz, jeśli egzaminator stwierdzi awarię sprzętu rejestrującego – ale tylko tę część które mogła zostać niezarejestrowana

jeżeli egzaminator stwierdził awarię urządzenia rejestrującego uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego od początku przeprowadza część praktyczną egzaminu odpowiednio na placu manewrowym i w ruchu drogowym lub w ruchu drogowym w zależności od miejsca wystąpienia awarii – pod warunkiem, że jest dostępny pojazd egzaminacyjny, którym można dalej przeprowadzać egzamin;

Egzaminator sprawdzi Twoją tożsamość

Na egzamin nie zapomnij zabrać dokumentu tożsamości:

a) dowód osobisty lub,

b) kartę pobytu lub,

c) paszport.

Tylko te wyżej wymienione dokumenty są w świetle rozporządzenia regulującego egzaminowanie traktowane jako dokumenty tożsamości. Oznacza to, że legitymacja szkolna, zaświadczenie o zagubieniu dowodu osobistego, karta rowerowa czy inny karnet na siłownię nie są dokumentami tożsamości. Jedynie te 3 wymienione wyżej dokumenty w świetle przepisów nimi są.

Jeśli w Twoim egzaminie mierze udział instruktor, egzaminator będzie chciał sprawdzić jego tożsamość i uprawnienia, może też wyprosić go z egzaminu, jeśli zakłóca on lub uniemożliwia przebieg tego egzaminu.

Nie zapomnij okularów

Jeśli lekarz podczas  badania przeprowadzanego przed kursem nauki jazdy orzekł, że musisz prowadzić pojazd w okularach – zabierz je na egzamin. Nie chodzi tu o to, że możesz być ślepy jak kret, ale skoro lekarz stwierdza konieczność jazdy w okularach, bez nich za kółko nie wsiadaj. Na egzaminie jednak ich brak spowoduje, że egzaminator nie dopuści cię do egzaminu.

Dla ciebie będzie to oznaczać przepadek gotówki i konieczność ustalenia daty kolejnego egzaminu.

Co ocenia egzaminator?

Egzaminatora nie interesuje jedynie wykonywanie jakiś tam zadań egzaminacyjnych (mam nadzieję, że wiesz co zawiera tabela z zadaniami)m bowiem egzamin w ruchu miejskim polega na wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych, które ustalone są w przepisach regulujących przebieg egzaminu. Same zadania to jednak nie wszystko, bowiem

Egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,

b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,

d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,

e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Liczy się więc nie tylko ilość ale jakość, a właściwie to przede wszystkim jakość. Trudno uznać technikę kierowania za poprawną, a umiejętność posługiwania się elementami sterowania pojazdem za prawidłowe w sytuacji gdy silnik samochodu gaśnie notorycznie, a samochód panuje nad Tobą a nie Ty nad samochodem. Ale spokojnie – samo zgaśnięcie silnika, nawet kilkukrotne błędem egzaminacyjnym być nie musi. Egzaminator widząc Twoje (niebezpieczne) zachowanie na drodze może po prostu nie dopuścić Cię do samodzielnej jazdy w ruchu drogowym. To on przecież ostatecznie decyduje, o tym, czy jeździć możesz czy też nie.

Egzaminator może przerwać Twój egzamin niezwłocznie po popełnieniu błędu

Spokojnie – nie każdego błędu. Istnieje jednak pewien katalog błędów, których popełnienie będzie dyskwalifikować Cię od razu. Błąd podczas jazdy może przytrafić się może każdemu, ale jego popełnienie wcale nie musi kończyć egzaminu, ba, może wcale nie wpłynąć na jego wynik. Jedynie dwukrotne popełnienie tego samego błędu-czyli dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego będzie skutkować negatywną oceną na egzaminie, sam egzamin będzie jednak mógł trwać nadal – do końca „przepisowego” czasu.

błędy egzaminacyjne wcale nie muszą mieć wpływu na wynik egzaminu, a samych błędów możesz popełnić… tyle ile jest zadań egzaminacyjnych czyli… DUŻO, byleby nie został popełniony ten sam błąd np:

 • niewłączenie kierunkowskazu na skrzyżowaniu – błąd przy zadaniu przejazd przez skrzyżowanie (albo zmiana kierunku jazdy). Powtórzenie tego samego błędu – wynik negatywny
 • niewłączenie kierunkowskazu podczas parkowania – błąd przy zadaniu „parkowanie…”. To nic, że wcześniej popełniony został błąd z kierunkowskazem na skrzyżowaniu – odnotowany zostanie błąd przy zadaniu, które aktualnie wykonujesz
 • przekroczenie prędkości o nie więcej jak 20 km/h – jedynie błąd egzaminacyjny

Są jednak błędy, wyszczególnione w tzw „tabeli błędów” których popełnienie może skutkować przerwaniem egzaminu na prawo jazdy. Jeśli popełnisz któryś z nich, w zależności od sytuacji zaistniałej na egzaminie egzaminator:

 1. Może przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny egzaminu, jeśli zachodzą okoliczności określone w par 28. ust. 1. pkt 2 lit. a, czyli: Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, czyli Egzaminator przerywa egzamin państwowy 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tabela błędów), 3) na wniosek osoby egzaminowanej, albo
 2. Kontynuuje egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu – zgodnie z par. 27 pkt 6. rozporządzenia: Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;  w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.  Zatem popełnienie błędu z „tabeli błędów” jest tylko błędem.

Zatem jeśli egzaminator uzna, że popełnienie błędu z „tabeli błędów” nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym, czy nie było rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego to nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy z oceną negatywną, a popełniony błąd zaliczany jest do błędu przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego.

Egzaminator musi omówić Twój egzamin

Nie, on się nie czepia, nie marudzi, nie jęczy nad twoją jazdą. On omawia Twój egzamin, bo taki ma obowiązek – niezależnie od wyniku egzaminu.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;

Tak, stojąc na światłach możesz zdjąć ręce z kierownicy

Żadna technika kierowania pojazdem nie przewiduje konieczności ciągłego kurczowego trzymania rąk na kierownicy. Podczas postoju na światłach możesz odrobinkę odsapnąć dając odpocząć nogom (włącz na luz, zdejmij nogę ze sprzęgła a w razie potrzeby zaciągnij ręczny) i rękom.

Bywa, że egzaminator po prostu musi Cię oblać

Niestety bardzo często egzamin na prawo jazdy oblewa się na… głupotach, błędach, których normalnie nie popełniłoby się. Duża część egzaminów jest oblewana na… powrocie do WORD. Wówczas bowiem już o sobie znać rozluźnienie, zadowolenie z pozytywnego przebiegu egzaminu. Bywa, że egzaminator ma związane ręce i po prostu musi Cię oblać i to mimo tego, że cała Twoja jazda była koncertowa. Taka sytuacja wynika z błędu który został popełniony, a który w świetle powyższej tabelki eliminuje Cię z możliwości zdania egzaminu – przynajmniej w tym podejściu. Pamiętaj, że egzamin jest rejestrowany, a egzaminatorowi nie wolno postąpić niezgodnie z zasadami egzaminowania.

Egzaminator nie ma obowiązku oblania Cię, gdy silnik zgaśnie

Jazda samochodem nie polega na tym aby silnik nie zgasł. To nie przenoszenie ognia olimpijskiego 🙂 Zdławenie silnika jest częstym zjawiskiem na egzaminie. Zdarza się też bardzo dobrze wyszkolonym kursantom, ba, nawet doświadczonym kierowcom. Zduszenie silnika wynika często z nerwów, a nie braku umiejętności. W dodatku poszczególne auta różnią się między sobą, czasem potrzeba więc dłuższej chwili, żeby przyzwyczaić się do pracy elementów sterowania pojazdem. W rozporządzeniu dotyczącym przebiegu egzaminu wymieniono błędy, których popełnienie w ruchu miejskim skutkuje przerwaniem egzaminu na prawo jazdy, jednak nie zaliczono do nich zgaszenia silnika podczas ruszania. Tak naprawdę liczy się ogólne wrażenie, jakie wywrzesz na egzaminatorze– jeśli ktoś pokażesz, że dobrze radzisz sobie za kierownicą, taki błąd najczęściej puszczany jest w niepamięć.

Na egzaminie trzeba jechać pomału

Oczywiście jadąc z małą prędkością, łatwiej obserwuje się drogę i znaki, a tym samym trudniej o błąd, ale z drugiej strony jazda z prędkością 30 km/h przez miasto nie przekona egzaminatora, że masz odpowiednie umiejętności do tego, by samodzielnie wyjechać na drogę. Spowalnianie i tamowanie ruchu w mieście czy jazda z prędkością utrudniającą innym poruszanie się to nie tylko błąd ale i wykroczenie w ruchu drogowym!

Nie musisz zgadzać się z egzaminatorem

Egzamin na prawo jazdy to nie sąd kapturowy. Możesz nie zgodzić się z wynikiem swojego egzaminu na prawo jazdy. Poza tym to nie tylko wykonanie szeregu obowiązkowych zadań egzaminacyjnych. To także (a może przede wszystkim) ogólna ocena twojego zachowania na drodze.

O obiektywność egzaminatora troszczą się kamery zamontowane w aucie egzaminacyjnym. Jeśli uważasz, że egzaminator niesłusznie cię oblał, możesz złożyć skargę na wynik egzaminu. W takim przypadku dowodem w sporze będzie nagranie z auta. Niestety, w niektórych ośrodkach w pojazdach zamontowano kamery o słabej jakości lub jest ich po prostu za mało, aby dzięki nagraniom rozstrzygnąć spór. W takich przypadkach trudno może być udowodnić swoje racje.

1.Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

1a.Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2.Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Jeśli według Ciebie zachowanie egzaminatora było niewłaściwe – możesz złożyć na niego skargę-i to niezależnie od wyniku egzaminu. Jeśli wynik egzaminu nie budzi twoich zastrzeżeń wystarczy złożyć „Skargę na egzaminatora” na ręce jego przełożonego. Możesz więc poskarżyć się np na niekulturalne zachowanie egzaminatora.

Zanim napiszesz skargę na egzaminatora dobrze zastanów się. Zdarza się bowiem, że osoby skarżące a rozczarowane wynikiem egzaminu skarżą się na zachowanie egzaminatora właśnie. Pisząc skargę nie warto zmyślać – cały przebieg egzaminu jest przecież rejestrowany (dźwięk + obraz), monitorowane są też place manewrowe, więc łatwo udowodnić, że Twoja skarga nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Skargi nie pisz na gorąco, gdy targają Tobą emocje. Daj sobie 1 lub 2 dni czasu na ochłonięcie, przeanalizowanie sytuacji, skonsultuj się ze swoim instruktorem, i jeżeli uznacie, że są podstawy do skarżenia lub odwoływania się – zrób to.

Tak, możesz włączyć radio, żaden przepis nie zabrania Ci słuchania Twojej płyty

Oczywiście muzyka nie może zakłócać waszej komunikacji (egzaminator nie będzie przekrzykiwał muzyki odtwarzanej z najnowszej płyty Iron Maiden), ani utrudniać rejestrowania dźwięku (tak, kamera nagrywa obraz, a mikrofon dźwięk)

…Ty jesteś kapitanem na tej łajbie

Zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Zaparowane szyby bardzo łatwo i szybko przywrócisz do stanu przejrzystości poprzez włączenie klimatyzacji (tak – także w zimie, klimatyzacja bowiem osusza powietrze). Jako kierujący – Ty decydujesz o ogrzewaniu, klimatyzacji, włączaniu wycieraczek, ogrzewania szyb i lusterek.

Proste? Prooooste

Do pobrania

[wpdm_package id=’3219′] [wpdm_package id=’3217′] [wpdm_package id=’3160′]

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com