Skip to main content

Odwlekana zmiana w przepisach dotyczących prawa jazdy nie wejdzie w życie 1 stycznia 2017. Jakie zmiany czekają kursantów i przyszłych kierowców?

2017 rok miał sporo zmienić, zmiany miały szczególnie dotknąć młodych kierowców. Nie oznacza, to jednak, że zmian nie będzie – będą, a proces już się rozpoczął, ale po kolei, te zmiany będą na pewno:

Prawo jazdy 2017

Ta lista zmian dla młodych kierowców, którzy uprawnienia zdobyli po 1 stycznia 2017:

 1. Okres próbny będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
 2. W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
 3. Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
 4. Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
 5. Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
 6. Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
 7. Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
 8. Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
 9. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

…nie wejdzie na pewno. Czyli będzie po staremu.
Oficjalnie potwierdziło to Ministerstwo Cyfryzacji. Czemu ten resort? Bo to własnie on odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu CEPIK 2.0, a bez niego zmiany dla młodych kierowców nie mogą być zrealizowane:

Minister Cyfryzacji w rozmowie z RMF FM przyznała:

Nawet przez kolejne dwa lata nie zacznie działać system CEPiK

Oczywiście w sieci nadal można znaleźć mrożące krew w żyłach informacje jak ta, albo ta, ale nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością (a właściwie to nie mają nic z nią wspólnego)

W Sejmie pojawił się już projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami przesuwający wprowadzenie “okresu próbnego.

Projekt zmian do ustawy o kierujących pojazdami

Dowiedz się: Od kiedy okres próbny?

Testy na prawo jazdy 2017

Pytań na pewno będzie więcej. Proces zmian oficjalnej puli pytań egzaminacyjnych miał zacząć się jeszcze we wrześniu 2016, więc nowych pytań można spodziewać się niemal w każdej chwili. W pierwszej kolejności nowe pytania, które trafią do testów na prawo jazdy mają zostać opublikowane na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Obecnie baza pytań egzaminacyjnych liczy 2661 sztuk, zaś jeszcze w 2016 roku ma pojawić się 441 nowych pytań. Informację o dodaniu nowych pytań zdobyło zdamyto.com:

testy-na-prawo-jazdy-2016-wszystkie-pytania

Oczywiście baza pytań na prawo jazdy jest i pozostanie jawna i można ją pobrać ze strony ministerialnej. Niestety bez odpowiedzi i podziału na kategorie prawa jazdy, zatem dla kursanta zdającego testy na prawo jazdy kategorii B wartość takiej bazy jest niewielka Pełna oficjalna baza pytań na prawo jazdy z uzasadnieniem każdej odpowiedzi, rozbudowanym systemem statystyk, modułem egzaminu wewnętrznego dostępna jest na stronie zdamyto.com.
Zmiany w egzaminach praktycznych

Mniejszym zaskoczeniem było wprowadzenie nowych pytań w testach na prawo jazdy niż zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

W skrócie: odświeżono zasady egzaminowania. Ale nie tylko.

W zakresie egzaminów na kategorię B prawa jazdy zmieni się na przykład zasada przerwania egzaminu na prawo jazdy. Dziś egzaminator musi przerwać egzamin jeśli osoba egzaminowania popełni błąd określony w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia – czyli np przekroczy dopuszczalną prędkość o więcej jak 20 km/h. Po zmianach egzaminator będzie mógł przerwać egzamin ale wcale nie będzie miał takiego bezwzględnego obowiązku.
Oto niektóre zmiany rozporządzenia:

Jest Będzie
Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia skutkuje przerwaniem egzaminu Popełnienie błędu wyszczególnionego w tabeli 1 załącznika 2 do rozporządzenia do może skutkować przerwaniem egzaminu
Trzy lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego Dwa lata doświadczenia dla egzaminatora nadzorującego
Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C Niezbędny zestaw kategorii dla egzaminatora nadzorującego A, B, C lub A, B, D
 


Dopuszczenie wyłączenia wyłączenie urządzenia rejestrującego przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówienia – w celu wyjęcia nośnika danych
Wymagany podgląd rejestrowanego obrazu Możliwość stosowania urządzeń rejestrujących,  sygnalizujących jedynie aktywność funkcji nagrywania
 


Osoba egzaminowana nie wnosi kolejnej opłaty za egzamin za egzamin jeśli nie mógł być on przeprowadzony z przyczyn od nich niezależnych, np. awaria systemu teleinformatycznego, warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie egzaminu państwowego, awaria urządzenia rejestrującego
Załącznik nr 2 tabela nr 1:Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego Załącznik nr 2 tabela nr 1: Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja 2. pkt 2.2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, jeżeli światła nie włączają się automatycznie
Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A. Załącznik nr 2 tabela nr 4 pozycja nr 5:Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.
Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

Załącznik nr 2 tabela nr 4  poz. 9 w pkt 11) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie

 

Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma 15 minut. Sprzęganie przyczepy z pojazdem:osoba, mająca niedowład kończyn dolnych lub górnych, ma na wykonanie tego zadania ma nie więcej niż 30 minut
 


 WORD po upływie roku od dnia ostatniego nieudanego podejścia do egzaminu państwowego musi zwolnić PKK kursanta.

Pobierz

 • Rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 • Załączniki do rozporządzenia
 • Nowe zasady egzaminowania-rozporządzenie zmieniające
Pomysły zmian

Należy je traktować jako ciekawostkę, a nie zapowiedź konkretnych zmian, jednak warto o nich wspomnieć.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com