Skip to main content

Ministerstwo chce zmienić sposób oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Zmiany w przepisach mają poprawić zdawalność egzaminów na prawo jazdy.

Resort chce aby ocena egzaminu była:

jak najbardziej obiektywna, przez ocenę całości umiejętności kandydata na kierowcę, a w szczególności umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym

No tak, ale mniej więcej to już jest w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu:

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na (…) wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych (…)

Niestety nic nie wiemy o zmianie sposobu oceniania. Mówi się, o wprowadzeniu… punktacji na egzaminie praktycznym.

prawo jazdy 2018

Spec-zespół

Przy MIB funkcjonuje Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy.  To własnie on ma się zająć propozycjami zmian w przepisach, a same zmiany mają poprawić jakość szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększyć transparentność procedur egzaminacyjnych, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy zdawalności egzaminów na prawo jazdy.

Procedury są skomplikowane

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

Ważnym założeniem przyświecającym dyskutowanym propozycjom jest zasadnicza zmiana sposobu dokonywania oceny egzaminu tak, aby była ona jak najbardziej obiektywna, przez ocenę całości umiejętności kandydata na kierowcę, a w szczególności umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uważa, że dotychczasowe procedury stosowane podczas prowadzenia egzaminów są skomplikowane i zbyt restrykcyjne dla osób przystępujących do egzaminu.

Czy zmiany zostaną wyprawowane w 2018 roku? Zobaczymy.

Oczywiście przed nami wciąż te wszystkie zapowiadane wcześniej i wielokrotnie odkładane zmiany dotyczące młodych kierowców.

Testy na prawo jazdy 2018

Zmian mogą doczekać się egzaminy teoretyczne na prawo jazdy. Wprawdzie oficjalnych informacji na ten temat nie ma, jednak wiadomo, że prace nad nowymi pytaniami w testach na prawo jazdy już trwają. Trudno wyrokować kiedy pula nowych pytań wejdzie do WORD, jednak przypomnijmy, że ostatnia duża zmiana bazy egzaminacyjnej miała miejsce na początku 2017 roku, zaś ostatnie zmiany miały miejsce w kwietniu tego roku (usunięcie pytań wadliwych).

Jakie zmiany w nowym roku? Prawo jazdy 2018

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com