Skip to main content

Co się odwlecze to nie uciecze, a że odwlekało się już kilka razy, wiec ucieczki raczej już nie ma: nowe zasady dla młodych kierowców zaczną obowiązywać w 2018 roku. Jednym słowem prawo jazdy 2018 to:

Zmiany, które dotkną młodych kierowców

Młodzi kierowcy będą pod specjalnym nadzorem i troskliwą opieką policji. Jeśli komuś prawo jazdy będzie potrzebne w szybkim znalezieniu pracy, to zdanie egzaminu wcale nie musi mu w tym pomóc. Co czeka młodych kierowców w 2018 roku?

  • Okres próbny: będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.
  • W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.
  • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  • Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
  • Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.
  • Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.
  • Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.
  • Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Wprowadzenie wymienionych wyżej przepisów było już w przeszłości przesuwane. Planuje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od  4 czerwca 2018 r.

Prawo jazdy 2018 to dodatkowe szkolenia

Szkolenia o których mowa wyżej organizowane będą w ośrodkach ruchu drogowego i ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. Te pierwsze organizować będą szkolenia teoretyczne (2 godziny), ODTJ-y zajmą się szkoleniem praktycznym (1 godzina).

Prawo jazdy będzie droższe

Ograniczenia dla młodych kierowców to nie wszystko.  Szkolenia, którym będą musieli poddać się nie będą oczywiście darmowe. Koszt szkolenia teoretycznego, które ma być organizowane w ośrodkach ruchu drogowego oszacowano na ok 100 zł, Szkolenie praktyczne to już inny level, bo przeprowadzać je będą ośrodki doskonalenia techniki jazdy, więc liczyć się trzeba będzie z wydatkiem rzędu ok 200 zł plus dojazd do ODTJ, a tych jak wiadomo jak na lekarstwo.

Zmiany w przepisach obejmą tych, którzy uprawnienia do kierowania zdobędą po 4 czerwca 2018.

Testy na prawo jazdy 2018. Jakie zmiany?

3 komentarze

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com