Prawo jazdy 2019: Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy?

Tych błędów wystrzegaj się. Oto te z nich, których popełnienie skutkować może przerwaniem egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy reguluje...
Styczeń 4, 20190 DownloadsDownload